ПОЛОЖЕННЯ про президію Волинської обласної ради

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

11.02.2021 № 4/3

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про президію Волинської обласної ради

 

I. Загальні положення

1. Президія Волинської обласної ради є дорадчим органом ради, що утворюється відповідно до статті 57 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і діє для вироблення узгоджених пропозицій та рекомендацій з основних питань діяльності ради, питань, які передбачається внести на розгляд ради.

2. Президія утворюється радою і у своїй діяльності підзвітна раді. До складу президії входять за посадою: голова ради, перший заступник голови ради, заступник голови ради, голови постійних комісій, керівники фракцій або уповноважені представники депутатських груп та фракцій.

3. У своїй діяльності президія керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, а також цим Положенням.

4. Президію очолює голова обласної ради, а у разі його відсутності – перший заступник голови ради, заступник голови ради.

 

II. Організація роботи президії

5. Засідання президії скликаються головою обласною ради, в міру необхідності і є правомочними, якщо у них беруть участь не менше як дві третини складу президії.

6. На засідання президії можуть запрошуватись і брати участь з дорадчим голосом інші депутати обласної ради, керівники відділів, управлінь інших служб обласних державних адміністрацій, керівники підприємств, установ, громадських об'єднань та політичних організацій за запрошенням.

7. Головою засідання президії є голова ради, а за його відсутності – перший заступник голови ради, заступник голови ради.

8. Засідання президії оформляється протоколом, який підписує голова засідання. Забезпечення оформлення протоколу здійснює загальний відділ виконавчого апарату обласної ради.

9. Президія з питань, віднесених до її відання, може приймати рішення, які мають дорадчий характер. Рішення президії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість членів президії від її загального складу.

10. Організаційне забезпечення роботи президії здійснює відділ з питань організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради.

11. Президія обласної ради здійснює такі повноваження:

погодження пропозицій щодо порядку денного сесій, узгоджених проєктів рішень з питань, що вносяться на розгляд ради;

попередній розгляд матеріалів пленарних засідань ради;

вироблення узгоджених пропозицій щодо перспективних і поточних питань діяльності ради та її органів;

за дорученням обласної ради може здійснювати інші повноваження в межах чинного законодавства України.