Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації у Волинській обласній раді

Волинська обласна рада
Розпорядження
від 11.05.2011 113-р
м. Луцьк
Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації у Волинській обласній раді

З метою забезпечення безумовного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, керуючись ч. 2 ст. 19 Конституції України, ч. 3 ст. 24, ч. 6 ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пункт 4 Указу Президента України від 05.05.2011                 № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації":
1. Визначити загальний відділ виконавчого апарату обласної ради підрозділом, який в установленому порядку організовує доступ до публічної інформації, відповідає за попередній розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на інформацію, що надходять до обласної ради, а також надає консультації під час оформлення таких запитів.
2. Запитувачам публічної інформації взяти до відома, що з метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа має право подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію (від фізичної, юридичної осіб та об’єднань громадян) згідно з додатками 1, 2 та 3.
3. Начальнику загального відділу виконавчого апарату обласної ради Федорович Л. І., начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення діяльності ради – головному бухгалтеру Іщук К. П. визначити спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, обладнати такі місця відповідною оргтехнікою.
4. Начальнику загального відділу виконавчого апарату обласної ради Федорович Л. І., начальнику відділу інформаційного забезпечення діяльності ради Лукашук О. В.:
4.1. Створити з метою доступу до публічної інформації та її збереження систему обліку документів, що містять публічну інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті Волинської обласної ради.
4.2. Розробити інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання, порядок складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).
4.3. Запровадити облік запитів на інформацію.
4.4. Забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень обласної ради, прийнятих рішень ради та розпоряджень голови обласної ради, а також систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про діяльність обласної ради.
4.5. Забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті обласної ради, інформаційних стендах інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форм запитів на інформацію.
4.6. При підготовці Положень про відповідні відділи та посадових інструкцій працівників до 25.05.2011 року передбачити здійснення функцій, визначених у пунктах 1, 4, 5 цього розпорядження.
5. Начальнику загального відділу виконавчого апарату обласної ради Федорович Л. І.:
5.1. Визначити перелік відомостей, що становлять службову інформацію, якою володіє обласна рада і яка використовується в обласній раді.
5.2. Розробити інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.
6. Рекомендувати директору Волинського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Литвиненко Т. М. забезпечити проведення навчань і підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування, відповідальних за забезпечення доступу до публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб у письмовому вигляді

 

Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб у письмовому вигляді

 

Форма для подання інформаційного запиту від об'єднань громадян у письмовому вигляді

 

Заповнити спеціальну форму інформаційного запиту на Інтернет сторінці Волинської обласної ради Ви можете тут: Форма для електронного інформаційного запиту

Голова ради В.І. Войтович