Система обліку документів що містять публічну інформацію, яка знаходиться у володінні Волинської обласної ради

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

що містять публічну інформацію,

яка перебуває у володінні Волинської обласної ради,

та підлягають реєстрації у системі обліку

 

Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами  та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення обласною радою повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка перебуває у володінні обласної ради.

 

з/п

ДОКУМЕНТИ,

що містять публічну інформацію

Система обліку

публічної інформації

1.                 

Протоколи сесій обласної ради

Електронний реєстр

2.                 

Стенограми сесій Волинської обласної ради (аудіозаписи)

Електронний реєстр

3.                 

Протоколи засідань президії (колегії) обласної ради

Єдина автоматизована система документообігу Волинської області «АСКОД»

4.                 

Проєкти рішень обласної ради

Електронний реєстр

5.                 

Рішення обласної ради

Єдина автоматизована система документообігу Волинської області «АСКОД»

Електронний реєстр

6.                 

Рішення президії (колегії) обласної ради

Єдина автоматизована система документообігу Волинської області «АСКОД»

7.                 

Протоколи постійних комісій обласної ради

Електронний реєстр

8.                 

Висновки і рекомендації постійних комісій обласної ради

Електронний реєстр

9.                 

Розпорядження голови обласної ради з основної діяльності

Єдина автоматизована система документообігу Волинської області «АСКОД»

Електронний реєстр

10.            

Угоди (договори), укладені обласною радою

Журнал реєстрації

11.            

Вхідна документація

Єдина автоматизована система документообігу Волинської області «АСКОД»

12.            

Вихідна документація

Єдина автоматизована система документообігу Волинської області «АСКОД»

13.            

Публічна інформація у формі відкритих даних

Електронний реєстр