Оголошено конкурс із відбору суб’єкта оціночної діяльності для здійснення експертної оцінки майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Волинської області 

Найменування об’єкта оцінки: будівля оздоровчого комплексу площею 846,0 м² та будівля прохідної площею 6,4 м².

Місцезнаходження об'єкта оцінки: 43010,  вул. Дубнівська, 26а, м. Луцьк.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: комунальне підприємство «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Телефон замовника конкурсу: (0332) 778136.

Електронна адреса замовника конкурсу: post@volynrada.gov.ua

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів):   2 будівлі загальною площею 852,4 м².

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 0,95 га.

Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Дубнівська, 26а.
Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування будівлі оздоровчого комплексу.

Правовий режим земельної ділянки: право власності на земельну ділянку.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 29 лютого 2020 року.

 

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31 грудня
2015 року  № 2075 (далі - Положення).

 

Замовник та платник послуг з оцінки – Волинська обласна рада.

 

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напрямку
1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Учасникам конкурсу потрібно подати конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається із підтвердних документів; конкурсної пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, запечатаних в окремому конверті з відміткою «пропозиція на конкурс»; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 3 до Положення).

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування: перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.

Усі документи посвідчуються підписом керівника суб’єкта оціночної діяльності та скріплюються печаткою (за наявності).

 

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: будівлі

 

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
7000,0 грн.

 

Конкурсну документацію необхідно подавати у запечатаному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву. Конкурсна документація подається шляхом поштового відправлення на адресу: 43027, м-н Київський, 9, м. Луцьк, або безпосередньо до загального відділу виконавчого апарату Волинської обласної ради (м-н Київський, 9,
каб. 322) до 18:00 11 березня 2020 року.

 

Конкурс відбудеться 18 березня 2020 року об 11:00 год. в  пресцентрі обласної ради (43027, м-н Київський, 9, м. Луцьк, каб. 313).