Положення про порядок проведення конкурсу обласної ради серед обласних, районних, міських (міськрайонних) друкованих та електронних засобів масової інформації


 ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
 Волинської обласної ради
від  02.03.2012 № 58-р, 

зі змінами внесеними  розпорядженням

від 02.07.2013 №191-р, від 28.11.2014 № 333-р.

Положення
про проведення обласного конкурсу  обласної ради серед обласних, районних, міських (міськрайонних) друкованих та електронних засобів масової інформації

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає умови, порядок організації та проведення конкурсу   обласної ради серед обласних, районних, міських (міськрайонних) друкованих та електронних засобів масової інформації (далі - конкурс).
1.2. Мета конкурсу:
•    акцентувати увагу журналістів та громадськості на діяльності  Волинської обласної ради,   районних, міських, сільських та селищних рад щодо вирішення проблем територіальних громад  Волинської області;
•    показати повсякденне життя територіальних громад Волинської  області та роль, яку в ньому відіграють органи місцевого самоврядування;
•    показати  приклади ініціативності та самоорганізації територіальних громад та тісну співпрацю з органами місцевого самоврядування.   
1.3. Завдання конкурсу:
•    привернути увагу громадськості через засоби масової інформації до проблем територіальних громад  Волинської області та  місцевого самоврядування щодо їх вирішення;
•    поширювати позитивний досвід ініціативності та самоорганізації територіальних громад  Волинської області;
•    популяризувати приклади ефективної співпраці територіальних громад з органами місцевого самоврядування;
•    підвищити рівень обізнаності населення про діяльність органів місцевого самоврядування.
 
2. Умови та порядок проведення конкурсу
2.1. Це Положення поширюється на журналістів друкованих засобів масової інформації,  радіо, телебачення, інтернет-видань   Волинської області.
2.2. Оголошення про конкурс і умови його проведення оприлюднюються на офіційному сайті Волинської обласної ради, в газеті «Волинь-нова» та через інші засоби масової інформації.
2.3. На конкурс подаються   публікації у друкованих чи електронних засобах масової інформації; передачі, цикли передач на телебаченні та радіо про місце, роль та значення органів місцевого самоврядування для розвитку територіальних громад Волинської  області, виготовлені для телебачення і радіо, опубліковані та висвітлені у друкованих та електронних засобах масової інформації   Волинської області (далі - публікації чи матеріали) у період з 1 січня до 1 листопада щороку.  
2.4. Публікації чи матеріали обов’язково подаються  в електронному форматі. До публікацій чи матеріалів також додаються лист-звернення (інформаційна довідка з описом роботи) та інформація про автора (творчий колектив).
2.5. Матеріали на конкурс надсилаються на адресу  Волинської обласної ради (м. Луцьк, Київський майдан, 9 ), або на електронну адресу ради, розміщену на офіційному веб-сайті обласної ради, із позначкою «Конкурс  обласної ради серед обласних, районних, міських (міськрайонних) друкованих та електронних засобів масової інформації» до 1  листопада щороку.
2.6. Конкурс проводиться серед редакцій у таких номінаціях:
-- цикл публікацій у друкованих та електронних ЗМІ про діяльність органів місцевого самоврядування;
-- цикл відео-матеріалів про діяльність органів місцевого самоврядування;
-- цикл радіопрограм про діяльність органів місцевого самоврядування;
2.7.    Конкурс проводиться серед  журналістів у таких номінаціях:
--«Журналістське розслідування»;
--«Громадська позиція»;
-- «Журналіcтське відкриття»;
--  краще подання резонансного матеріалу;
-- краща публікація (відео- чи радіо-матеріал), що розкриває приклади успішної  роботи органу місцевого самоврядування.
 
3. Порядок визначення переможців конкурсу
3.1. Результати конкурсу на краще висвітлення у засобах масової інформації діяльності органів місцевого самоврядування  у Волинській  області підсумовує постійна комісія  з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму на спеціальному засіданні  .
3.2. Спеціальне засідання     постійної комісії   з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму проводиться  в період з 21 листопада до 30 листопада.
3.3. В обговоренні представлених на конкурс публікацій чи матеріалів беруть участь  керівники ЗМІ Волинської області.
3.4. Оцінка матеріалів, поданих на конкурс, здійснюється за п’ятибальною шкалою.
3.5. При оцінці публікації чи матеріалів враховується відповідність таким критеріям:
•    актуальність;
•    об’єктивність;
•    професійний рівень журналіста (творчого колективу) в розкритті порушеної теми;
•    оригінальність подачі матеріалу;
•    громадський резонанс.
3.6. Переможцями конкурсу визнаються учасники конкурсу, чиї публікація чи матеріал набрали найбільшу кількість балів.
3.7. Після рішення постійної комісії  про визначення переможців конкурсу приймається відповідне розпорядження голови обласної ради   до Дня місцевого самоврядування 7 грудня поточного року.
3.9. Рішення про визначення переможців конкурсу підлягає оприлюдненню на офіційному сайті  Волинської обласної ради, в газеті «Волинь-нова» та в інших засобах масової інформації.
4. Нагородження переможців конкурсу
4.1.  Переможці конкурсу в кожній номінації отримують  Премії   обласної ради серед обласних, районних, міських (міськрайонних) друкованих та електронних засобів масової інформації :
серед редакцій у   номінаціях:
-- за цикл публікацій у друкованих та електронних ЗМІ про діяльність органів місцевого самоврядування виплачується Перша премія в сумі 4 тисячі гривень і Друга премія в сумі 2 тисячі гривень, Третя премія  в сумі 1 тисяча гривень;
-- за цикл відео-матеріалів про діяльність органів місцевого самоврядування виплачується Перша премія в сумі 4 тисячі гривень, Друга премія в сумі 2 тисячі гривень, Третя премія  в сумі 1 тисяча гривень;
-- за цикл радіопрограм про діяльність органів місцевого самоврядування виплачується Перша премія в сумі 3 тисячі гривень. серед  журналістів у   номінаціях:
-- «Журналістське розслідування» -- виплачується 2 Премії по 500 гривень;
-- «Громадянська позиція» -- виплачується 2 Премії по 500 гривень;
-- «Журналіcтське відкриття» -- виплачується 2 Премії по 500 гривень;
    --краще подання резонансного матеріалу виплачується 2 Премії по 500 гривень;
 -- краща публікація (відео- чи радіо-матеріал), що розкриває приклади успішної  роботи органу місцевого самоврядування -- виплачується 2 Премії по 500 гривень.
4.2.     Переможці конкурсу і відзначені редакційні колективи і журналісти отримують нагороди в День місцевого самоврядування  –  7 грудня.
5. Фінансове забезпечення конкурсу
    Конкурс фінансується  в рамках  обласної Програми економічної підтримки засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2012 - 2015 роки.