ПОЛОЖЕННЯ про обласні Премії за заслуги у сфері науки й освіти

   

Затверджено

Рішення обласної ради 12.03.2012 №10/85

ПОЛОЖЕННЯ
про обласні Премії за заслуги у сфері науки й освіти

(зі змінами та доповненнями внесеними рішенням ради

від 01.10.2013 № 20/79,

07.09.2017 № 15/27,

26.07.2019 № 24/15)

 

І. Мета запровадження обласних Премій за заслуги у сфері науки й освіти.

Щорічні обласні Премії за заслуги у сфері науки й освіти (далі – Премії) встановлені для піднесення ролі та авторитету науковця та педагога у суспільстві, заохочення кращих науково-педагогічних працівників, які постійно проживають у Волинській області, до творчої, результативної праці.

ІІ. Критерії оцінки роботи претендентів на здобуття Премії імені Й. В. Гошовського за заслуги у сфері освіти

(назва розділу в редакції від 01.10.2013 рішення № 20/79)

Премією імені Й. В. Гошовського у сфері освіти відзначаються особи за значні досягнення в:

(абзац в редакції від 01.10.2013 рішення № 20/79)

- управлінні закладами та установами освіти, наданні допомоги в їх розвитку, впровадженні нових управлінських технологій;

- вихованні, навчанні, професійній підготовці учнівської молоді;

- організації та вдосконаленні навчальної, виховної, науково-методичної та науково-дослідницької роботи в системі дошкільної та позашкільної освіти;

- підготовці та підвищенні кваліфікації науково-педагогічних кадрів;

- науковому і методичному забезпеченні закладів освіти;

- запровадженні у діяльності навчальних закладів досягнень науки і передового педагогічного досвіду.

ІІІ. Критерії оцінки роботи претендентів на здобуття Премії за заслуги у сфері науки.

Премією у сфері науки відзначаються особи за значні досягнення у:

- розвитку закладів вищої освіти;

- управлінні вищими навчальними закладами та науковими установами й організаціями, запровадженні нових управлінських технологій;

- організації навчальної, науково-методичної та науково-дослідної роботи в системі вищої освіти регіону;

- підготовці висококваліфікованих спеціалістів та наукових кадрів;

- фундаментальних і прикладних наукових дослідженнях.

IV. Представлення матеріалів на здобуття Премій.

Висунення претендентів на здобуття Премії здійснюється колективами навчальних закладів, що знаходяться на території Волинської області.

Клопотання про відзначення Премією подаються до профільної постійної комісії обласної ради (43027 м. Луцьк, Київський майдан, 9):

- у сфері освіти – до 10 квітня щороку головами районних рад, об’єднаних територіальних громад, міськими (міст обласного значення) головами на підставі рекомендацій профільних постійних комісій цих рад сформованих після розгляду матеріалів, що надійшли від колективів загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних навчальних закладів, розташованих на території району, об’єднаної територіальної громади, міста обласного значення; начальником управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації (щодо претендентів від закладів освіти спільної власності територіальних громад сільських, селищних, міських рад області);

(абзац в редакції від 26.07.2019 рішення № 24/15)

- у сфері науки – до 20 лютого щороку керівниками вищих навчальних закладів області.

У клопотанні вказуються:

- прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання і роботи, посада претендента;

- коротка характеристика претендента та його заслуг, що стали підставою для порушення клопотання щодо присудження Премії;

- дата і номер протоколу засідання педагогічної (вченої) ради, де було прийнято рішення про висунення претендента на здобуття Премії.

До клопотання додається розширена характеристика-рекомендація з описом конкретних педагогічних та наукових досягнень претендента, затверджена керівником закладу.

V. Порядок розгляду матеріалів, представлених на здобуття Премій.

Матеріали, представлені на здобуття Премій розглядає профільна постійна комісія обласної ради (далі – комісія).

Голова комісії організовує подання документів на здобуття Премій та перевірку їх об’єктивності.

Відбір висунутих на здобуття Премії кандидатур має відбуватися в обстановці максимальної об’єктивності та високої вимогливості до оцінювання.

Особи, яким Премію вже було присуджено, на здобуття її повторно не висуваються.

Комісія рекомендує обласній раді кандидатури для відзначення Преміями.

На підставі рекомендацій комісії обласна рада приймає рішення про лауреатів Премії.

Інформація про лауреатів Премії публікується в обласній незалежній громадсько-політичній газеті «Волинь-Нова», оприлюднюється по радіо та телебаченню (до 1 червня – у сфері науки, до 10 жовтня – у сфері освіти).

VI. Вручення Премій.

Щороку вручається 7 (сім) премій: 2 у сфері науки, 5 у сфері освіти.

(абзац в редакції від 01.10.2013 рішення № 20/79)

Розмір премії становить 4 мінімальних заробітних плати одноразової матеріальної виплати.

(абзац в редакції від 07.09.2017 рішення № 15/27)

Вручення Диплома лауреата Премії здійснюється головами Волинських обласних ради та державної адміністрації або уповноваженими ними особами в урочистій обстановці у присутності членів комісії, начальника управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації, наукової та педагогічної громадськості щорічно до професійних свят – Дня науки (третя субота травня) та Дня працівників освіти (перша неділя жовтня).

Оформлення дипломів лауреатів Премії їх облік та реєстрація здійснюються управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації.

VII. Джерела фінансування Премій.

Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою Премій, здійснюється за рахунок коштів обласною бюджету, передбачених у видатках головного розпорядника коштів обласного бюджету – управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації.

 

 

Додаток до Положення про обласні

Премії за заслуги у сфері науки й освіти

 

ОПИС

Диплома лауреата щорічної обласної Премії у сфері науки й освіти

 

Диплом лауреата щорічної обласної Премії у сфері науки й освіти (далі – Диплом) виготовляється з високоякісного крейдованого паперу і має форму прямокутника формату А4.

У верхній частині Диплома міститься зображення символіки області (герб на фоні прапора), під символікою – написи:

1. «Диплом лауреата обласної Премії у сфері науки».

2. «Диплом лауреата обласної Премії імені Й. В. Гошовського у сфері освіти».

(абзац в редакції від 01.10.2013 рішення № 20/79)

У нижній частині Диплома розташовано кольорове фотографічне зображення адмінприміщення обласних ради та державної адміністрації.

Під написом «Диплом лауреата обласної Премії у сфері науки (освіти)» розміщено текст такого змісту: «Лауреату щорічної обласної Премії у сфері науки (освіти) ...» (прізвище, ім'я та по батькові, посада лауреата і дата та номер рішення обласної ради, яким присуджено Премію).

Диплом скріплюється підписами голів обласних ради та державної адміністрації.