Оголошення про проведення конкурсу на посаду директора Затурцівської спеціальної школи «Центр освіти» Волинської обласної ради

Оголошення
про проведення конкурсу на посаду директора Затурцівської спеціальної школи «Центр освіти» Волинської обласної ради

1. Найменування і місцезнаходження закладу освіти: Затурцівська спеціальна школа «Центр освіти» Волинської обласної ради; вул. Нова, 1,
с. Затурці, Володимир-Волинський р-н, Волинська область, 45523.
2. Найменування посади та умови оплати праці: директор Затурцівської спеціальної школи «Центр освіти» Волинської обласної ради. Посадовий оклад встановлюється відповідно до штатного розпису (згідно з вимогами чинного законодавства щодо впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ).
3. Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»: посаду керівника закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальністю “Спеціальна освіта” (“Корекційна освіта”, “Дефектологія”) або “Психологія” (“Практична психологія”) та/або стаж педагогічної роботи в спеціальному закладі освіти не менш як три роки, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу.
Повноваження керівника закладу загальної середньої освіти визначаються законодавством та установчими документами закладу освіти.
Не може обіймати посаду керівника закладу особа, яка:
є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;
має судимість за вчинення злочину;
позбавлена права обіймати відповідну посаду;
за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;
за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;
підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, місце та термін їх подання: претенденти на посаду директора закладу загальної середньої освіти подають до обласної ради такі документи:
1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
2) автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
3) копію паспорта  громадянина України;
4) копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
5) документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
6) копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
7) довідку про відсутність судимості;
8) довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
9) мотиваційний лист, складений у довільній формі.
Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.
Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої нею інформації.
Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або особою, уповноваженою згідно з довіреністю) особі, уповноваженій приймати документи для участі у конкурсі, у визначений в оголошенні строк, що становить 21 календарний день з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.
Подання документів здійснюється за адресою: майдан Київський, 9,
м. Луцьк, ІІІ поверх, каб. 323 (у загальний відділ виконавчого апарату Волинської обласної ради).
Уповноважена особа, яка приймає документи за описом – Федорович Лариса Іванівна, тел.: 778318, е-mаіl:post@volynrada.com.ua.
Уповноважена особа, яка надає інформацію про конкурс – Кузіна Анна Степанівна, моб. тел.: +380505864951, тел.: 778333, е-mаіl: anna.kuz@ukr.net
4. Конкурсний відбір включає такі етапи:
1) Прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі.
Прийом документів від претендентів здійснюється з 20 липня 2021 року до 09 серпня 2021 року (щоденно у будні дні: з понеділка по четвер – з 08.30 год. до 17.30 год., п`ятниця – з 08.30 год. до 16.15 год.).
2) Перевірка конкурсною комісією поданих документів на відповідність установленим вимогам – до 16 серпня 2021 року.
3) Прийняття конкурсною комісією рішення про допущення/недопущення кандидатів до участі у конкурсному відборі. Оприлюднення на офіційному вебсайті Волинської обласної ради переліку осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі –  кандидати).
Усі кандидати, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, повідомляються конкурсною комісією про прийняте рішення щодо їх кандидатур – до 16 серпня 2021 року.
4) Ознайомлення кандидатів (на їх вимогу) із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування закладу (організовує та забезпечує до 25 серпня 2021 року профільне управління Волинської обласної державної адміністрації).
5) Проведення конкурсного відбору. Визначення переможця конкурсу.
Оприлюднення результатів конкурсу на офіційному вебсайті обласної ради.
Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:
перевірки знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти (критерії оцінювання тестувань зазначені у розділі І додатку 1 до Положення про порядок проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Волинської обласної ради, затвердженого рішенням обласної ради від 10 вересня 2020 року № 31/19. Примірний перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти затверджений наказом Міністерства освіти і науки України № 654 від 19 травня 2020 року);
перевірки професійних компетентностей шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання (критерії оцінювання ситуаційного завдання зазначені у розділі ІІ додатку 1 до Положення про порядок проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Волинської обласної ради, затвердженого рішенням обласної ради від 10 вересня 2020 року № 31/19);
публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування (критерії оцінювання публічної та відкритої презентації  плану розвитку закладу зазначені у розділі ІІІ додатку 1 до Положення про порядок проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Волинської обласної ради, затвердженого рішенням обласної ради від 10 вересня 2020 року № 31/19).
Засідання конкурсної комісії – до 17 вересня 2021 року.
6) Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору, за результатами конкурсних випробувань, визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся та оприлюднює результати конкурсу на офіційному вебсайті засновника.