Про звернення ФОП Потапчука В. А. щодо надання гірничого відводу для розробки Сереховицького родовища піску

Волинська обласна рада
Постійна комісія з питань екології, раціонального використання природних ресурсів
ВИСНОВКИ / РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 30.01.2018 20/4
м. Луцьк
Про звернення ФОП Потапчука В. А. щодо надання гірничого відводу для розробки Сереховицького родовища піску
30.01.2018

Розглянувши звернення ФОП Потапчука В. А. від 22.01.2018 № 137 (вх. № 280/63/1-18 від 22.01.2018) щодо надання гірничого відводу для розробки Сереховицького родовища піску (ділянок № 1, 2) площею 18,08 га
в селі Сереховичі Старовижівського району,

беручи до уваги, що відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 59 «Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів» (із внесеними змінами) гірничі відводи можуть надаватися громадянам України лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр, а також затвердженого в установленому порядку проекту розробки родовища корисних копалин,

постійна комісія

В И Р І Ш И Л А :

1. Взяти до відома, що заявник не надав копію спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування та проекту розробки родовища корисних копалин.

2. Рекомендувати ФОП Потапчуку В. А. надати зазначені у пункті 1 цього рішення копію спеціального дозволу та проекту розробки родовища.

3. Розглянути питання по суті після виконання Потапчуком В. А. пункту 2 цього рішення.

 

Голова комісії
В. А. Столяр
Дата оприлюднення:
06.02.2018