Про стан виконання у 2019 році програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини

Волинська обласна рада
Постійна комісія з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму
ВИСНОВКИ / РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 10.03.2020 47/8
м. Луцьк
Про стан виконання у 2019 році програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини
10.03.2020

Розглянувши інформацію обласної державної адміністрації про стан виконання у 2019 році Регіональної програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини в області (вхідний № 716/32/1-20 від 14 лютого 2020 року),

постійна комісія

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію взяти до відома.

Голова комісії
Любов ЛІПИЧ
Дата оприлюднення:
17.03.2020