Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Регіональної цільової програми соціального захисту населення на 2019-2022 роки»

Волинська обласна рада
Постійна комісія з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства
ВИСНОВКИ / РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 25.02.2020 52/3
м. Луцьк
Про проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Регіональної цільової програми соціального захисту населення на 2019-2022 роки»
25.02.2020

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до Регіональної цільової програми соціального захисту населення на 2019-2022 роки» (далі - Проєкт  рішення),   внесений  Волинською     обласною   радою  (лист   -   вхідний № 875/54/1-20 від 24.02.2020 додається),

постійна комісія

В И Р І Ш И Л А :

1. Доповнити рядок «всього» у графі «Орієнтовні обсяги фінансування

(вартість)» (в позиції «2020 рік») додатку 3 Проекту рішення таким змістом: «*з розрахунку по 150 тис. грн на рік для кожного депутата та 450 тис. грн  на рік для голови обласної ради».

2. Схвалити Проєкт рішення (з доповненнями, зазначеними у пункті 1 цього рішення).

3. Рекомендувати депутатам обласної ради підтримати Проєкт рішення.

4. Рекомендувати відповідальному виконавцю Регіональної цільової програми соціального захисту населення на 2019-2022 роки (далі - Програма) - департаменту соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації - у тижневий термін після прийняття цього рішення надати кодифікований варіант тексту Програми для його розміщення на офіційному сайті обласної ради.

Голова комісії
Людмила ТИМОЩУК
Дата оприлюднення:
28.02.2020