Про проект рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2019 рік»

Волинська обласна рада
Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та цінової політики
ВИСНОВКИ / РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 19.12.2018 61/2
м. Луцьк
Про проект рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2019 рік»
19.12.2018

Відповідно до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію директора департаменту фінансів облдержадміністрації Никитюка І.М., розглянувши проект рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2019 рік», надісланий обласною державною адміністрацією листом від 26.11.2018 № 8225/50/2-18, та матеріали з цього питання, постійна комісія

В И Р І Ш И Л А :

1.  Інформацію директора департаменту фінансів облдержадміністрації Никитюка І.М. взяти до відома.

2. Рекомендувати депутатам обласної ради взяти за основу проект рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2019 рік» з урахуванням таких змін та доповнень:

1) доповнити підпункт 2) пункту 3 проекту рішення після слів «місцевих бюджетів» словами «та субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам, крім зазначених у підпункті 3)»;

2) після пункту 9 доповнити  пунктом такого змісту:

«Дозволити департаменту фінансів облдержадміністрації у 2019 році здійснювати розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах в установах банків в межах поточного бюджетного періоду з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду обласного бюджету у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6»;

3) після пункту 12 доповнити  пунктом такого змісту:

«Департаменту фінансів облдержадміністрації у разі внесення змін до чинних нормативно-правових документів Міністерства фінансів України щодо класифікації видатків і кредитування місцевих бюджетів забезпечити врахування відповідних змін при складанні і виконанні розпису обласного бюджету на 2019 рік та врахувати зміни у класифікації видатків і кредитування місцевих бюджетів при поданні пропозицій щодо внесення змін до цього рішення»;        

4) перерозподілити видатки між головними розпорядниками коштів та у додатку 5 до рішення врахувати пропозиції щодо обсягів інших субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам  згідно  додатку 1 до цього рішення.

3. Департаменту фінансів облдержадміністрації (І. Никитюк) внести зміни до тексту, нумерації пунктів, додатків №  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 проекту рішення обласної ради  «Про обласний бюджет на 2019 рік» з урахуванням пункту 2 цього рішення.

Голова комісії
І.М. Вахович
Дата оприлюднення:
27.12.2018