Про проект рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2018 рік»

Волинська обласна рада
Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та цінової політики
ВИСНОВКИ / РЕКОМЕНДАЦІЇ
від 07.02.2018 42/2
м. Луцьк
Про проект рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2018 рік»
07.02.2018

Відповідно до статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію директора департаменту фінансів облдержадміністрації Никитюка І.М., розглянувши проект рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2018 рік», внесений обласною державною адміністрацією (лист від 12.12.2017 № 7758/50/2-17) та матеріали з цього питання, постійна комісія

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію директора департаменту фінансів облдержадміністрації Никитюка І.М. взяти до відома та врахувати пропозиції згідно з додатком 1 цього рішення.

2. Рекомендувати депутатам обласної ради підтримати проект рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2018 рік» з урахуванням таких змін та доповнень:

1) у проекті рішення обласної ради:

- доповнити пункт 7 абзацом такого змісту: «- оплату енергосервісу»;

- абзац 5 пункту 13 рішення пропонується викласти в новій редакції:

«- за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики проводити розподіл субвенцій з місцевих бюджетів з урахуванням змін показників міжбюджетних відносин інших місцевих бюджетів з обласним бюджетом та вимог інших нормативно-правових актів за обґрунтованим зверненням головних розпорядників коштів обласного бюджету»;

2) перерозподілити видатки за бюджетними призначеннями згідно з додатком 2 цього рішення;

3) перерозподілити видатки за бюджетними призначеннями, що здійснюються за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього середовища, згідно пропозицій підтриманих постійною комісією обласної ради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів (рішення від 30.01.2018 № 20/5) на заходи згідно з додатком 3 цього рішення;

4) перерозподілити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів обласного бюджету – Волинська обласна рада в обсязі 3 200 тис. грн. з коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» – 1 599,0 тис. грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» – 351,8 тис. грн.; 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – 100,0 тис. грн.; 5000* (технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені   окремо) – 1 149,2 тис. гривень;

5) до створення комісії зі  складу депутатів обласної ради та залученням представників від ОТГ, сільських, селищних, міських, районних рад, та в подальшому підготовки узгоджених пропозицій щодо розподілу субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на 2018 рік, внести наступні зміни у проект рішення про бюджет на 2018 рік – кошти в обсязі 388 913,5 тис. грн. в додатку 3 до рішення встановити не департаменту інфраструктури і туризму облдержадміністрації, а департаменту фінансів облдержадміністрації за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 8500 «Нерозподілені трансферти з державного бюджету», департаменту інфраструктури і туризму облдержадміністрації залишити 5 000 тис. гривень.

3. Департаменту фінансів облдержадміністрації (І. Никитюк) унести зміни до тексту та додатків №  1, 2, 3, 5, 6, 7 проекту рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2018 рік» з урахуванням пункту 1 та 2 рішення.

Голова комісії
А.А. Турак
Дата оприлюднення:
13.02.2018