Про внесення змін до Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ), підрозділів правоохоронних органів, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізаційної підготовки та мобілізації

Волинська обласна рада
Сьоме СКЛИКАННЯ
Рішення
від 20.03.2020 №30/3
м. Луцьк
Про внесення змін до Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ), підрозділів правоохоронних органів, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізаційної підготовки та мобілізації
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про Збройні Сили України», на виконання Указу Президента України від 23 вересня 2016 року № 406/2016 «Про затвердження Положення про територіальну оборону України», для забезпечення умов надійного функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування в особливий період, з метою матеріально-технічного забезпечення та комплектування військових частин територіальної оборони, проведення заходів ТрО, у зв'язку з необхідністю долучити до виконавців військову частину А7062 за рахунок перерозподілу коштів між розпорядниками Програми, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби із злочинністю та корупцією від 20 березня 2020 року № 42/2, обласна рада
Вирішила:

 

1. Внести зміни до Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ), підрозділів правоохоронних органів, заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізаційної підготовки та мобілізації в області на 2016 – 2020 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 19 травня 2016 року № 5/4, зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 08 вересня 2016 року № 7/7, від 02 лютого 2017 року № 10/31, від 26 травня 2017 року № 14/3, від
23 листопада 2017 року № 16/6, від 08 лютого 2018 року № 18/6, від 26 липня
2019 року № 24/13, від 17 грудня 2019 року № 27/3 та від 12 березня 2020 року
№ 29/9:

1) пункт 6 Паспорта Програми після букви та цифр «А0515,» доповнити буквами та цифрами «А7062»;

 

2) у розділі IV „Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми” абзац 23  доповнити словами та цифрами «(у тому числі для військової частини А7062 –
100 тис. гривень)»;

 

3) абзац 6 розділу V „Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники” після слова «комісаріатом» доповнити словами та цифрами
«(у тому числі військовою частиною А7062)»;

 

4) у пункті 1 «Територіальна оборона» розділу VIII „Заходи Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ) та підрозділів правоохоронних органів, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізації та мобілізаційної підготовки в області на 2016 – 2020 роки”:

підпункт 4 викласти у новій редакції (додається);

доповнити новим підпунктом 6, що додається.

 

2. Департаменту фінансів облдержадміністрації врахувати це рішення при розробці проєкту рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради від 12 лютого 2020 року № 28/11 «Про обласний бюджет на
2020 рік» при розподілі вільного залишку коштів обласного бюджету.

3. Обласному військовому комісаріату внести зміни до заходів асигнування в кошторисі Волинського ОВК за відповідними КЕКВ для забезпечення фінансування в/ч А 7062 (53-й батальйон територіальної оборони).

4. Управлінню з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації у тижневий термін після прийняття цього рішення надати для розміщення на офіційному вебсайті обласної ради кодифікований варіант тексту Програми.

 

 

Голова ради
Ірина ВАХОВИЧ
Дата оприлюднення:
23.03.2020