Про порядок і норматив відрахування до загального фонду обласного бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст об

Волинська обласна рада
П'ЯТЕ СКЛИКАННЯ
Рішення
від 13.03.2009 №27/58
м. Луцьк
Про порядок і норматив відрахування до загального фонду обласного бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст об
Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 та частини п’ятої статті 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, пункту 17 статті 69 Бюджетного кодексу України, частин третьої та четвертої статті 59 Закону України „Про Державний бюджет України на 2009 рік”, наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 № 604 „Про бюджетну класифікацію та її запровадження”, із змінами та доповненнями, та відповідно до рішення постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів, цінової політики та використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області від 05.03.2009№ 45/54, обласна рада
Вирішила:
  1. Установити, що комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, сплачують до загального фонду обласного бюджету частину чистого прибутку (доходу) у розмірі 15 відсотків наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2009 році та наступних роках у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.
  2. Частина чистого прибутку (доходу) зараховується комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду обласного бюджету, відкритий у головному управлінні Державного казначейства України в області, по коду бюджетної класифікації доходів 21010300.
  3. Дані про нарахування та сплату частини чистого прибутку (доходу) комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, подають до 20 числа, наступного за звітним кварталом, відділу з питань майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області виконавчого апарату обласної ради, головному фінансовому управлінню облдержадміністрації, а також відображають у декларації з податку на прибуток підприємств у терміни, передбачені для її подання органам державної податкової служби.
  4. Керівникам комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, та відділу з питань майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області виконавчого апарату обласної ради забезпечити надходження до загального фонду обласного бюджету частини чистого прибутку (доходу) відповідно до встановленого нормативу.
  5. Органи місцевого самоврядування приймають аналогічні рішення про сплату частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, що належать до комунальної власності.
  6. Контроль за повнотою і своєчасністю сплати частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, здійснюють органи державної податкової служби.
  7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету, фінансів, цінової політики та використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Дата оприлюднення:
22.09.2010