Про внесення змін до Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин

Волинська обласна рада
Сьоме СКЛИКАННЯ
Рішення
від 17.12.2019 №27/3
м. Луцьк
Про внесення змін до Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин
Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про оборону України», «Про Збройні Сили України», у зв'язку з необхідністю долучити до виконавців та розпорядників коштів військову частину А0515 за рахунок перерозподілу коштів між розпорядниками, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби із злочинністю та корупцією від 16 грудня 2019 року № 39/3, обласна рада
Вирішила:

 

1. Внести зміни до Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ), підрозділів правоохоронних органів, заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізаційної підготовки та мобілізації в області на 2016 – 2020 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 19.05.2016 № 5/4, зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 08.09.2016 № 7/7, від 02.02.2017         № 10/31, від 26.05.2017 № 14/3, від 23.11.2017 № 16/6, від 08.02.2018 № 18/6 та від 26.07.2019 № 24/13:

 

1) у пунктах 5 та 6 Паспорта Програми після букви та цифр «А2042,» додати букву та цифри «А0515,»;

2) у розділі ІІ:

після букви і цифр «А2892,» додати букви та цифри «А2042, А0515,»;

після слів «територіальної оборони області» додати слова «протидії терористичним загрозам зі сторони країни-агресора»;

3) у розділі IV «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми»:

після абзацу 18 доповнити новим абзацом 19 такого змісту:

«- військова частина А0515 – 200 тис. гривень»;

абзаци 19 – 25 вважати абзацами 20 – 26;

в абзаці 22 цифри «3500» замінити цифрами «3300»;

4) у розділі V «Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники»:

пункти 1 та 2 таблиці викласти у новій редакції:

 

з/п

Назва заходу

Обсяг витрат,

тис. гривень

Кошти обласного бюджету

1.

Поліпшення матеріально-технічного забезпечення військових частин А1008, А3186, А4554, А0959, А2466, А2892, А2042, А0515, 1141, 9971, роти патрульної служби особливого призначення «Світязь» Головного управління Національної поліції в області, Управління Служби безпеки України в області

20330

2.

Матеріально-технічне забезпечення виконання заходів ремонту казарменого фонду, службових будівель для розташування дислокованих в області військових частин (установ), здійснення якого організовується квартирно-експлуатаційним відділом м. Володимир-Волинський

3300

 

абзац 4 викласти у новій редакції:

«- матеріально-технічне забезпечення військових частин А1008, А3186, А4554, А0959, А2466, А2892, А2042, А0515, 1141, 9971, роти патрульної служби особливого призначення «Світязь» Головного управління Національної поліції, Управління Служби безпеки України в області на суму
20330 тис. гривень;

- здійснення під контролем КЕВ м. Володимир-Волинський заходів ремонту казарменого фонду, службових будівель для розташування окремих, дислокованих в області військових частин на суму 3300 тис. гривень»;

 

5) у пункті 3 «Матеріально-технічне забезпечення життєдіяльності та оснащення військовим спорядженням військових частин і підрозділів, у тому числі для виконання ними завдань в зоні ООС/АТО» розділу VIII «Заходи Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ) та підрозділів правоохоронних органів, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізації та мобілізаційної підготовки в області на 2016 – 2020 роки»:

підпункт 3 викласти у новій редакції (додається);

доповнити новим підпунктом 5, що додається.

 

2. Розробникові Програми – управлінню з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації у тижневий термін після прийняття цього рішення надати для розміщення на офіційному вебсайті обласної ради кодифікований варіант тексту Програми.

 

Голова ради
І. ВАХОВИЧ
Дата оприлюднення:
21.12.2019