Про протест прокурора Волинської області від 23.12.2008 року за № 07/4-90 на рішення Волинської обласної ради від 28.11.2008 № 24/14 «Про збереження і розвиток природно-заповідного фонду»

Волинська обласна рада
П'ЯТЕ СКЛИКАННЯ
Рішення
від 30.01.2009 №26/20
м. Луцьк
Про протест прокурора Волинської області від 23.12.2008 року за № 07/4-90 на рішення Волинської обласної ради від 28.11.2008 № 24/14 «Про збереження і розвиток природно-заповідного фонду»
Прокурором Волинської області 23.12.2008 року за № 07/4-90 внесено протест на рішення Волинської обласної ради від 28.11.2008 № 24/14 «Про збереження і розвиток природно-заповідного фонду». Аналіз аргументів, наведених у протесті, та чинного законодавства свідчить про наступне.<br/> Відповідно до статті 52 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» клопотання про необхідність створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду попередньо розглядається у місячний строк щодо територій та об'єктів місцевого значення - органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища на місцях. У разі схвалення клопотань центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища та його органами на місцях проводиться їх погодження з власниками та первинними користувачами природних ресурсів у межах територій, рекомендованих для заповідання. В матеріалах, наданих в обласну раду 29.12.2008 року Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Волинській області, відсутнє погодження з первинним користувачем – ДП «Цуманське лісове господарство».<br/> Враховуючи викладене вище, відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України, частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 52 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», статті 21 Закону України "Про прокуратуру", враховуючи рішення постійної комісії обласної ради з питань здоров’я людини, охорони материнства і дитинства від 13.01.2009 № 21/8, обласна рада
Вирішила:

Скасувати рішення Волинської обласної ради від 28.11.2008 № 24/14 «Про збереження і розвиток природно-заповідного фонду» в частині зміни меж загальноозоологічного заказника місцевого значення «Зубр», які не погоджені з первинним користувачем – ДП «Цуманське лісове господарство».

Дата оприлюднення:
22.09.2010