Про внесення змін до Програми профілактики правопорушень у Волинській області на 2016-2020 роки

Волинська обласна рада
Сьоме СКЛИКАННЯ
Рішення
від 24.10.2019 №25/9
м. Луцьк
Про внесення змін до Програми профілактики правопорушень у Волинській області на 2016-2020 роки
Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Національну гвардію України», з метою забезпечення належної публічної безпеки та порядку, профілактики вчинення злочинів на території області, у тому числі в місцях залягання покладів бурштину-сирцю, та оперативного реагування у випадку їх скоєння, встановлення та затримання осіб, які вчиняють протиправні дії, а також фінансування зазначених заходів, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби із злочинністю та корупцією від 17 жовтня 2019 року № 37/2, обласна рада
Вирішила:

 

Внести до Програми профілактики правопорушень у Волинській області на 2016-2020 роки (далі - Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 19.05.2016 № 5/5, зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 31.05.2018 № 20/6, від 26.09.2018 № 21/7 та від 26.07.2019 № 24/12, такі зміни:

 

1. У Паспорті Програми пункт 8 таблиці викласти у новій редакції:

8.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми (тис. гривень), всього:
у тому числі:
Всього коштів
Коштів обласного бюджету

Коштів міських та районних бюджетів

 
Всього:
27662
25027
2635
 
2016 рік
2605
990
1615
2017 рік
538
233
305
2018 рік
8678
8373
305
2019 рік
4594
4389
205
2020 рік
11247
11042
205

 

2. У Розділі ІV. «Обґрунтування шляхів і  засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми» таблицю «Ресурсне забезпечення Програми» викласти у новій редакції:

 

Ресурсне забезпечення Програми

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми
Всього коштів
Коштів обласного бюджету

Коштів міських та районних бюджетів

Всього:
27662
25027
2635
2016 рік
2605
990
1615
2017 рік
538
233
305
2018 рік
8678
8373
305
2019 рік
4594
4389
205
2020 рік
11247
11042
205

 

3. У Розділі V. «Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники»:

1) текст доповнити абзацом 11 такого змісту:

«- забезпечення належних умов виконання завдань з охорони публічної безпеки та порядку, профілактики вчинення злочинів, у тому числі в місцях залягання покладів бурштину-сирцю, та оперативного реагування у випадку їх скоєння.»;

2) абзаци 11-25 вважати абзацами 12-26;

3) абзац 21 після слова «населення» доповнити словами «, а також шляхом посилення заходів з охорони публічної безпеки та порядку, оперативного реагування у випадку скоєння правопорушень у т.ч в районах залягання покладів бурштину-сирцю».

4. У розділі VІІ. «Заходи Програми профілактики правопорушень у Волинській області на 2016-2020 роки»:

1) у пункті 8. «Організація роботи військової частини 1141 Національної гвардії України»:

- підпункт 2) та графу «Розподіл коштів» викласти у новій редакції (додається);

- підпункт 3) виключити, а підпункт 4) вважати підпунктом 3);

2) графу  «Загальна сума коштів за Програмою» викласти у новій редакції (додається).

5. Розробнику Програми – управлінню з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації у тижневий термін після прийняття цього рішення надати для розміщення на офіційному сайті обласної ради кодифікований варіант тексту Програми.

 

 

Голова ради
І.ВАХОВИЧ
Дата оприлюднення:
31.10.2019