Про внесення змін до Програми створення страхового фонду документації області на 2006-2010 роки

Волинська обласна рада
П'ЯТЕ СКЛИКАННЯ
Рішення
від 23.12.2008 №25/6
м. Луцьк
Про внесення змін до Програми створення страхового фонду документації області на 2006-2010 роки
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України від 22 березня 2001 року № 2332-111 “Про страховий фонд документації України” та Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 320, враховуючи рішення посійної комісії обласної ради з питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЄС та надзвичайних ситуацій від 09.12.2008 № 19/1, обласна рада
Вирішила:
  1. Внести зміни до Програми створення страхового фонду документації області на 2006-2010 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 08.09.06 № 5/8 (додаються).
  2. Рекомендувати райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських (міст обласного значення ) рад передбачати при формуванні місцевих бюджетів відповідно до вимог чинного законодавства фінансування на забезпечення виконання Програми створення страхового фонду документації області на 2006-2010 роки в межах реальних можливостей бюджетів.
  3. Постійній комісії обласної ради з питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЄС та надзвичайних ситуацій щорічно заслуховувати координаційну раду з питань формування, ведення та використання обласного страхового фонду документації про хід виконання Програми створення страхового фонду документації області на 2006-2010 роки.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на посійну комісію обласної ради з питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЄС та надзвичайних ситуацій і координаційну раду з питань формування, ведення та використання обласного страхового фонду документації.
Дата оприлюднення:
22.09.2010