Про внесення змін до Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ), підрозділів правоохоронних органів, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин,

Волинська обласна рада
Сьоме СКЛИКАННЯ
Рішення
від 26.07.2019 №24/13
м. Луцьк
Про внесення змін до Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ), підрозділів правоохоронних органів, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин,
та комплектування військових частин, мобілізаційної підготовки та мобілізації в області на 2016-2020 роки Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законів України „Про оборону України”, „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, „Про Збройні Сили України”, у зв'язку із необхідністю здійснити перерозподіл коштів між розпорядниками, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією від 14.05.2019 № 33/14, обласна рада
Вирішила:

1. Внести зміни до Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ), підрозділів правоохоронних органів, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізаційної підготовки та мобілізації в області на 2016-2020 роки (далі - Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 19.05.2016 № 5/4, зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 08.09.2016 № 7/7, від 02.02.2017 № 10/31, від 26.05.2017 № 14/3, від 23.11.2017 № 16/6 та від 08.02.2018 № 18/6:

1) у пунктах 5 та 6 Паспорта Програми після букви та цифр «А2892,» додати букву та цифри «А2042,»;

2) у розділі ІІ слова «антитерористична операція» замінити словами «операція об’єднаних сил/антитерористична операція» у відповідних відмінках, у розділі VІІІ та в додатку до нього „Заходи Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ) та підрозділів правоохоронних органів, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізації та мобілізаційної підготовки в області на 2016-2020 роки” скорочення «АТО»  замінити скороченням «ООС/АТО».

3) у розділі IV „Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми”:

в абзаці 11 цифри „430” замінити цифрами „310”;

в абзаці 12 цифри „7490” замінити цифрами „7430”;

після абзацу 17 доповнити новим абзацом 18 такого змісту «- військова частина А2042 – 180 тис. гривень»;

абзаци 18-24 вважати абзацами 19-25;

 

4) у розділі V „Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники”:

пункт 1 таблиці викласти у новій редакції:

 

з/п

Назва заходу

Обсяг витрат,

тис. гривень

Кошти обласного бюджету

1.

 

Поліпшення матеріально-технічного забезпечення військових частин А1008, А3186, А4554, А0959, А2466, А2892, А2042, 1141, 9971, роти патрульної служби особливого призначення „Світязь” Головного управління Національної поліції, Управління Служби безпеки України в області

20130

 

абзац 4 викласти у новій редакції:

«- матеріально-технічне забезпечення військових частин А1008, А3186, А4554, А0959, А2466, А2892, А2042, 1141, 9971, роти патрульної служби особливого призначення „Світязь” Головного управління Національної поліції, Управління Служби безпеки України в області на суму 20130 тис. гривень».

 

5) у пункті 3. «Матеріально-технічне забезпечення життєдіяльності та оснащення військовим спорядженням військових частин і підрозділів, у тому числі для виконання ними завдань в зоні ООС/АТО» розділу VIII „Заходи Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ) та підрозділів правоохоронних органів, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізації та мобілізаційної підготовки в області на 2016-2020 роки”:

підпункт 1) у графі «Найменування заходу» доповнити абзацом 9 та викласти його у редакції, що додається;

підпункти 2) та 4) викласти у новій редакції (додається).

 

2. Розробнику Програми – управлінню з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації у тижневий термін після прийняття цього рішення надати для розміщення на офіційному сайті обласної ради кодифікований варіант тексту Програми.

 

Голова ради
І. ВАХОВИЧ
Дата оприлюднення:
01.08.2019