Про внесення змін до рішення обласної ради від 20.12.2018 № 22/57 «Про визнання статусу бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету в російсько-українській війні»

Волинська обласна рада
Сьоме СКЛИКАННЯ
Рішення
від 16.05.2019 №23/30
м. Луцьк
Про внесення змін до рішення обласної ради від 20.12.2018 № 22/57 «Про визнання статусу бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету в російсько-українській війні»
Відповідно до статті 143 Конституції України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вшанування і гарантування соціального та правового захисту капеланів-добровольців, які здійснювали свою діяльність у зоні АТО/ООС, враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією від 14.05.2019 № 33/6, обласна рада
Вирішила:

 

1. Внести такі зміни до рішення обласної ради від 20.12.2018 № 22/57 «Про визнання статусу бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету в російсько-українській війні»:

1) назву рішення після слів «в російсько-українській війні» доповнити словами «та капеланів-добровольців АТО/ООС»;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Визнати осіб – мешканців Волинської області, які перебували або перебувають у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі особи не були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, і виконували або виконують завдання антитерористичної операції у взаємодії зі Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією, Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, бійцями-добровольцями, які брали участь у захисті територіальної цілісності й державного суверенітету в російсько-українській війні, а також осіб – мешканців Волинської області, які виконували або виконують функції військових священиків (капеланів) як добровольці, – капеланами-добровольцями АТО/ООС (далі – бійці-добровольці та капелани-добровольці АТО/ООС). Також вказані особи можуть бути визнані бійцями-добровольцями або капеланами-добровольцями АТО/ООС посмертно.»;

3) пункти 2-4 після слів «бійців-добровольців» доповнити словами «та капеланів-добровольців».

2. Внести такі зміни до Положення про комісію з визнання бійців-добровольців АТО/ООС, затвердженого рішенням обласної ради від 20.12.2018 № 22/57:

1) назву Положення після слів «бійців-добровольців» доповнити словами «та капеланів-добровольців»;

2) пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. Комісія з визнання бійців-добровольців та капеланів-добровольців АТО/ООС (далі – Комісія) утворюється з метою визнання осіб – мешканців Волинської області, які перебували або перебувають у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі особи не були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, і виконували або виконують завдання антитерористичної операції у взаємодії зі Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією, Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, бійцями-добровольцями, які брали участь у захисті територіальної цілісності й державного суверенітету в російсько-українській війні, а також осіб – мешканців Волинської області, які виконували або виконують функції військових священиків (капеланів) як добровольці, – капеланами-добровольцями АТО/ООС (далі – бійці-добровольці та капелани-добровольці АТО/ООС), у тому числі – посмертно.»;

3) пункт 3 після слів «далі – бійці-добровольці» доповнити словами «та визнання осіб, які виконували функції військових священиків (капеланів) як добровольці, капеланами-добровольцями АТО/ООС»;

4) пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. До повноважень Комісії належить розгляд документів осіб – мешканців Волинської області, які перебували або перебувають у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувались для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі особи не були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, і виконували або виконують завдання антитерористичної операції у взаємодії зі Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією, Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, щодо визнання їх бійцями-добровольцями АТО/ООС, а також осіб – мешканців Волинської області, які виконували або виконують функції військових священиків (капеланів) як добровольці, щодо визнання їх капеланами-добровольцями АТО/ООС, заслуховування свідків, представників військових формувань, добровольчих батальйонів та громадських організацій, врахування фото- та відеопідтверджень, прийняття рішень щодо визнання або відмови у визнанні бійців-добровольців та капеланів-добровольців АТО/ООС.»;

5) пункт 10 після слів «бійця-добровольця» доповнити словами «та капелана-добровольця»;

6) доповнити Положення новим пунктом 11 такого змісту:

«11. У разі смерті особи, яка перебувала у складі добровольчого формування, що було утворене або самоорганізувалось для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому така особа не була включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, і виконувала завдання антитерористичної операції у взаємодії зі Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією, Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, або виконувала функції військового священика (капелана) як доброволець, членам її сім’ї видається довідка на підставі відповідного рішення Комісії з визнання бійців-добровольців та капеланів-добровольців АТО/ООС. Зазначена довідка є підставою для отримання соціальних гарантій (за рахунок коштів місцевих бюджетів).»;

7) викласти в новій редакції, що додається, додаток до Положення.

3. Внести такі зміни до Порядку визнання бійців-добровольців АТО/ООС, затвердженого рішенням обласної ради від 20.12.2018 № 22/57:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Цей Порядок визначає процедуру визнання осіб – мешканців Волинської області, які перебували або перебувають у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі особи не були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, і виконували або виконують завдання антитерористичної операції у взаємодії зі Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією, Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, бійцями-добровольцями, які брали участь у захисті територіальної цілісності й державного суверенітету в російсько-українській війні, а також осіб – мешканців Волинської області, які виконували або виконують функції військових священиків (капеланів) як добровольці, – капеланами-добровольцями АТО/ООС (далі – бійці-добровольці та капелани-добровольці АТО/ООС), у тому числі – посмертно.»;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Бійцем-добровольцем АТО/ООС, згідно з цим Порядком, може бути визнано особу, яка проживає на території Волинської області, перебувала або перебуває у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому така особа не була включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, і виконує або виконувала завдання антитерористичної операції у взаємодії зі Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією, Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами та брала безпосередню участь в антитерористичній операції.

Капеланом-добровольцем АТО/ООС, згідно з цим Порядком, може бути визнано особу, яка проживає на території Волинської області, виконувала або виконує функції військового священика (капелана) як доброволець у зоні АТО/ООС.»;

3) внести такі зміни до пункту 3 Порядку:

- абзац 1 після слів «бійцем-добровольцем» доповнити словами «або капеланом-добровольцем»;

- доповнити новим абзацом такого змісту: «- для капеланів-добровольців – матеріали, що засвідчують виконання особою-заявником функцій військового священика (капелана) як доброволець у зоні АТО/ООС.».

4) пункт 4 після слів «учасником бойових дій» доповнити словами «або капеланом-добровольцем АТО/ООС»;

5) абзац 2 пункту 5 після слів «бійцем-добровольцем» доповнити словами «або капеланом-добровольцем»;

6) доповнити Порядок після пункту 5 новим пунктом такого змісту:

«6. У разі смерті особи, яка перебувала у складі добровольчого формування, що було утворене або самоорганізувалось для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому така особа не була включена до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, і виконувала завдання антитерористичної операції у взаємодії зі Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією, Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, або виконувала функції військового священика (капелана) як доброволець, членам її сім’ї видається довідка на підставі відповідного рішення Комісії з визнання бійців-добровольців та капеланів-добровольців АТО/ООС».

У зв’язку з цим пункт 6 Порядку вважати пунктом 7.

4. Направити це рішення головам районних рад, міським (міст обласного значення) головам та головам ОТГ.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією.

 

 

Голова ради
І. ПАЛИЦЯ
Дата оприлюднення:
23.05.2019