Про внесення змін до програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2006-2011 роки

Волинська обласна рада
П'ЯТЕ СКЛИКАННЯ
Рішення
від 15.10.2008 №23/12
м. Луцьк
Про внесення змін до програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2006-2011 роки
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні “, на виконання Указів Президента України від 27.03.1998 № 222/98 “Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та від 15.07.2002 № 640 “Про першочергові заходи щодо підтримки розвитку соціальної сфери села”, постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.1997 № 376 “Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, від 03.08.1998 № 1211 “Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, від 05.010.1998 № 1597 “Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі” (з наступними змінами та доповненнями) та протоколу розширеного засідання Міжвідомчої координаційної комісії з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі від 24.06.2005, з метою поліпшення умов працівників агропромислового комплексу області, враховуючи рішення постійної комісії обласної ради з питань архітектури, будівництва, житлово - комунального господарства та побуту від № 32/3, та постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів, цінової політики та використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області від № обласна рада
Вирішила:
  1. Внести зміни до програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2006-2011 роки (додається).
  2. Обласному Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі забезпечити виконання заходів Програми та цільового використання коштів.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісю обласної ради з питань архітектури, будівництва, житлово - комунального господарства та побуту.
Дата оприлюднення:
22.09.2010