Про внесення змін до Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки

Волинська обласна рада
Сьоме СКЛИКАННЯ
Рішення
від 04.04.2018 №19/14
м. Луцьк
Про внесення змін до Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму від 20.03.2018 № 28/2, обласна рада
Вирішила:

   1. Внести такі зміни до Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 02 лютого 2017 року № 10/32 (зі змінами):

 

1) розділи: I. «Паспорт Програми»; IV. «Прогнозні обсяги та джерела фінансування»; VI. «Обсяги та джерела фінансування» викласти у новій редакції, що додається;

 

         2) у розділі ІІІ. «Шляхи і способи розв’язання проблеми» слова «серед інвалідів» замінити словами «серед осіб з інвалідністю»;

 

         3) у розділі VІІ. «Завдання і заходи з виконання Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки» внести такі зміни:

         підпункт 4) пункту 2. «Створення умов для підвищення ефективності фізичної підготовки у Збройних Силах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів та правоохоронних органах і підготовка молоді до служби в них» викласти у новій редакції, що додається.

         у підпункті 17) пункту 5. «Забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні та психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до резервного спорту» слова «серед дітей-інвалідів» замінити словами «серед дітей з інвалідністю»;

         у підпунктах 23), 25) пункту 6. «Підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху» слова «з видів спорту інвалідів» замінити словами «з видів спорту серед осіб з інвалідністю»;

підпункт 24) пункту 6. «Підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху» викласти у новій редакції, що додається;

 

         4) у пункті 2. «Створення умов для підвищення ефективності фізичної підготовки у Збройних Силах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів та правоохоронних органах і підготовка молоді до служби в них» розділу VII. «Завдання і заходи з виконання Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки» у позиції «Разом за завданням 2» цифри викласти у такій редакції:

         «усього – 1218

              2017 – 192

              2018 – 305

              2019 – 341

              2020 – 380»;

         у пункті 6. «Підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху» розділу VII. «Завдання і заходи з виконання Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки» у позиції «Разом за завданням 6» цифри викласти у такій редакції:

         «усього – 55316

              2017 – 10478

              2018 – 12950

              2019 – 14963

              2020 – 16925»;

         у розділі VII. «Завдання і заходи з виконання Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки» у позиції «Всього за програмою» цифри викласти у такій редакції:

         «усього – 206554

              2017 –   38130

              2018 –   48738

              2019 –   56444

              2020 –   63242»;

 

5) таблицю «Ресурсне забезпечення Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2020 роки» викласти у новій редакції, що додається.

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму.

 

Голова ради
І.П. Палиця
Дата оприлюднення:
12.04.2018