Про внесення змін до Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ), підрозділів правоохоронних органів, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізаційної підготовки та мобілізації в об

Волинська обласна рада
Сьоме СКЛИКАННЯ
Рішення
від 08.02.2018 №18/6
м. Луцьк
Про внесення змін до Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ), підрозділів правоохоронних органів, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізаційної підготовки та мобілізації в об
Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України „Про оборону України”, „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, „Про Збройні Сили України”, у зв'язку із необхідністю здійснити перерозподіл коштів між розпорядниками, враховуючи рішення постійної комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією від 05.02.2018 № 21/7, обласна рада
Вирішила:

 Внести зміни до Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ), підрозділів правоохоронних органів, заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізаційної підготовки та мобілізації в області на 2016 - 2020 роки (далі - Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 19.05.2016 № 5/4, зі змінами, внесеними рішенням обласної ради від 08.09.2016 № 7/7, від 02.02.2017
№ 10/31, від 26.05.2017 року № 14/3 та від 23.11.2016 року № 16/6:

 

1. У розділі 3 «Визначення мети Програми» абзац 3 після слова «оборони» доповнити комою та словами «формування, розгортання і підготовки підрозділів територіальної оборони».

2. У розділі 4 „Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми”:

1) абзац 4 після слова «оборони» доповнити комою та словами «формування, розгортання і підготовки підрозділів територіальної оборони»;

2) в абзаці 10 цифри „5450” замінити цифрами „6200”;

3) в абзаці 12 цифри „8600” замінити цифрами „7490”;

4) в абзаці 14 цифри „500” замінити цифрами „860”;

5) в абзаці 15 цифри „600” замінити цифрами „1800”;

6) в абзаці 21:

- текст після слова «оборони» доповнити комою та словами «формування, розгортання і підготовки підрозділів територіальної оборони»;

- цифри „15330” замінити цифрами „17330”;

7) в абзаці 22 цифри „5550” замінити цифрами „2400”.

 

3. У розділі 5 „Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники”:

1) абзаци 1, 2 після слова «оборони» доповнити комою та словами «формування, розгортання і підготовки підрозділів територіальної оборони»

2) пункти 1, 3, 4 таблиці викласти у новій редакції:

 

з/п

Назва заходу

Обсяг витрат,

тис. гривень

Кошти обласного бюджету

1.

Поліпшення матеріально-технічного забезпечення військових частин А1008, А3186, А4554, А0959, А2466, А2892, 1141, 9971, роти патрульної служби особливого призначення „Світязь” Головного управління Національної поліції у Волинській області, Управління Служби безпеки України у Волинській області

20130

3.

Матеріально-технічне забезпечення виконання заходів, що здійснюються обласним військовим комісаріатом:

- з територіальної оборони області;

- з мобілізаційної підготовки та мобілізації, комплектування військових частин

- з формування, розгортання і підготовки підрозділів територіальної оборони

 

 

7830

 

6300

 

3150

4.

Матеріально-технічне забезпечення виконання заходів підготовки керівного складу підрозділів територіальної оборони, що здійснюються  утворюваним при управлінні освіти, науки та молоді облдержадміністрації обласним центром підготовки зазначеного керівного складу

 

2400

 

3) абзаци 4, 6, 7 викласти у новій редакції:

- матеріально-технічне забезпечення військових частин А1008, А3186, А4554, А0959, А2466, А2892, 1141, 9971, роти патрульної служби особливого призначення „Світязь” Головного управління Національної поліції, Управління Служби безпеки України в області на суму 20130 тис. гривень;

- виконання заходів з територіальної оборони області, мобілізаційної підготовки та мобілізації, комплектування військових частин, з формування, розгортання і підготовки підрозділів територіальної оборони на суму          17330 тис. гривень;

 

- виконання заходів обласним центром підготовки керівного складу підрозділів територіальної оборони на суму 2400 тис. гривень.

 

4. У розділі 8 (Додаток) „Заходи Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ) та підрозділів правоохоронних органів, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізації та мобілізаційної підготовки в області на 2016 – 2020 роки”:

1) підпункти 1.5. та 1.6. пункту 1 «Територіальна оборона» викласти у новій редакції (додається);

2) підпункти 1), 2), «Загальна сума коштів на Розділ 2» пункту 2 «Мобілізаційна підготовка, мобілізація та заходи забезпечення комплектування Збройних сил України» викласти у новій редакції (додається);

3) підпункти 1), 4), «Загальна сума коштів на Розділ 3» пункту 3 „Матеріально-технічне забезпечення життєдіяльності та оснащення військовим спорядженням військових частин і підрозділів, у тому числі для виконання ними завдань в зоні АТО” викласти у новій редакції (додається).

 

Голова ради
І.П. Палиця
Дата оприлюднення:
15.02.2018