Про внесення змін до Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки

Волинська обласна рада
Сьоме СКЛИКАННЯ
Рішення
від 18.12.2017 №17/5
м. Луцьк
Про внесення змін до Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму від 14.12.2017 № 23/8, обласна рада
Вирішила:

      1. Внести зміни до Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 02 лютого 2017 року № 10/32 (зі змінами):

         1) розділи: I. «Паспорт Програми»; IV. «Прогнозні обсяги та джерела фінансування»; VI. «Обсяги та джерела фінансування» викласти у новій редакції, що додається;

         2) таблицю «Ресурсне забезпечення Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2020 роки» викласти у новій редакції, що додається;

         3) у розділі VII. «Завдання і заходи з виконання Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки» викласти у новій редакції такі пункти (додаються):

підпункти 8), 13) пункту 4. Забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури та спорту;

підпункт 19) пункту 5. Забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні та психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до резервного спорту;

підпункти 23), 25) пункту 6. Підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху;

підпункт 27)  пункту 7. Соціальні гарантії та інформаційне забезпечення спортсменів;

         4) у пункті 4. Забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури та спорту розділу VII. «Завдання і заходи з виконання Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки» у позиції «Разом за завданням 4» цифри викласти у такій редакції:

         «усього – 132496

              2017 –   23725

              2018 –   31480

              2019 –   36429

              2020 –   40862»;

         у пункті 5. Забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні та психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до резервного спорту розділу VII. «Завдання і заходи з виконання Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки» у позиції «Разом за завданням 5» цифри викласти у такій редакції:

         «усього – 8903

              2017 – 1812

              2018 – 2028

              2019 – 2380

              2020 – 2683»;

         у пункті 6. Підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху розділу VII. «Завдання і заходи з виконання Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки» у позиції «Разом за завданням 6» цифри викласти у такій редакції:

         «усього – 53816

              2017 – 10478

              2018 – 12450

              2019 – 14463

              2020 – 16425»;

         у розділі VII. «Завдання і заходи з виконання Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки» у позиції «Всього за програмою» цифри викласти у такій редакції:

         «усього – 204694

              2017 –   38130

              2018 –   48138

              2019 –   55824

              2020 –   62602»;

         5) підпункт 24) пункту 6. Підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху розділу VII. «Завдання і заходи з виконання Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки» після слова «Україна» доповнити словами «спортивними клубами з видів спорту»;

6) пункт 7. Соціальні гарантії та інформаційне забезпечення спортсменів розділу VII. «Завдання і заходи з виконання Обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2020 роки» доповнити підпунктом 29), що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму.

 

 

 

 

Голова ради
І.П. Палиця
Дата оприлюднення:
22.12.2017