Про внесення змін та доповнень до Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ), підрозділів правоохоронних органів, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізаційної підготовки та моб

Волинська обласна рада
Сьоме СКЛИКАННЯ
Рішення
від 26.05.2017 №14/3
м. Луцьк
Про внесення змін та доповнень до Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ), підрозділів правоохоронних органів, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізаційної підготовки та моб
Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України „Про оборону України”, „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, „Про Збройні Сили України”, з метою уточнення завдань та показників додаткового матеріально-технічного забезпечення та комплектування військових частин Збройних Сил України, які дислокуються на території Волинської області, рішення постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики від 25.05.2017 року № 20/7, обласна рада
Вирішила:

Внести зміни та доповнення до Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ), підрозділів правоохоронних органів, заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізаційної підготовки та мобілізації в області на 2016 – 2020 роки (далі –  Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 19.05.2016 № 5/4, зі змінами, внесеними рішенням обласної ради від 08.09.2016 № 7/7, від 02.02.2017 № 10/31:

1. У Паспорті Програми пункт 9 таблиці викласти у новій редакції:

                                         

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:

47 630 тис. гривень

 

- коштів обласного бюджету, всього;

- коштів районних, міських бюджетів, всього:

 

46 930 тис. гривень

 

700 тис. гривень

2

 

 

 

- по роках та видах бюджетів:

коштів обласного бюджету:

коштів районних, міських бюджетів:

 

2016 рік

10 320

140

 

2017 рік

10 510

140

 

2018 рік

8 700

140

 

2019 рік

8 700

140

 

2020 рік

8 700

140

         

                                 

2. У розділі 2. „Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма” абзац 1 слова і цифри „від 02 вересня 2013 року № 471/2013” замінити словами і цифрами “від 23 вересня 2016 року № 406/2016”.

 

3. У розділі 4. „Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми”:

1) в абзаці 9 цифри “” 43180” замінити цифрами “46 930”;

2) в абзаці 10 цифри „1700” замінити цифрами „5 450”;

3) таблицю „Ресурсне забезпечення Програми” викласти у новій редакції:

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується

залучити на виконання Програми

Усього витрат на

виконання Програми

Обсяг ресурсів, усього:

47 630

у тому числі:

Обласний бюджет

Районні, міські (міст обласного значення) бюджети

Обласний бюджет

46 930

 

Районні, міські (міст обласного значення) бюджети

 

700

у тому числі по роках:

 

 

2016 рік

10 320

140

2017 рік

10 510

140

2018 рік

8 700

140

2019 рік

8 700

140

2020 рік

8 700

140

 

4. У розділі 5. „Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники”:

1) пункт 1 та пункт “Разом” таблиці викласти у новій редакції:

 

з/п

Назва заходу

Обсяг витрат,

тис. гривень

Кошти обласного бюджету

1.

Поліпшення матеріально-технічного забезпечення військових частин польова пошта В0259, А3186, А4554, А0959, А2466, 1141, 9971, роти патрульної служби

18 930

3

 

 

 

особливого призначення „Світязь” Головного управління Національної поліції, Управління Служби безпеки України в області

 

Разом

47 630

       

 

2) в абзаци 4, 6 та 7 у новій редакції:

„- матеріально-технічне забезпечення військових частин польова пошта В0259, А2892, А2466, А3186, А4554, 1141, 9971, роти патрульної служби особливого призначення «Світязь» Головного управління Національної поліції України в області, Управління Служби безпеки України в області на суму        18 930 тис. гривень;

- виконання заходів з мобілізаційної підготовки, мобілізації,                                                                                                                                                                територіальної оборони та комплектування військових частин, що здійснюються обласним військовим комісаріатом на суму 15 330 тис. гривень;

- виконання утворюваним при управлінні освіти, науки та молоді облдержадміністрації обласним центром підготовки керівного складу підрозділів територіальної оборони заходів зазначеної підготовки на суму          5 550 тис. гривень”

 

5. У розділі 8. (Додаток) „Заходи Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ) та підрозділів правоохоронних органів, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізації та мобілізаційної підготовки в області на 2016 – 2020 роки” підпункт 1) пункту 3. „Матеріально-технічне забезпечення життєдіяльності та оснащення військовим спорядженням військових частин і підрозділів, у тому числі для виконання ними завдань в зоні АТО”  викласти у новій редакції (додається).

 

 

Голова ради
І.П. Палиця
Дата оприлюднення:
02.06.2017