Про внесення змін та доповнень до Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ), підрозділів правоохоронних органів, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізаційної підготовки та моб

Волинська обласна рада
Сьоме СКЛИКАННЯ
Рішення
від 02.02.2017 №10/31
м. Луцьк
Про внесення змін та доповнень до Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ), підрозділів правоохоронних органів, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізаційної підготовки та моб
Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України „Про оборону України”, „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, „Про Збройні Сили України”, з метою уточнення завдань та показників додаткового матеріально-технічного забезпечення та комплектування військових частин Збройних Сил України, які дислокуються на території Волинської області, рішення постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики від 31.01.2017 року № 13/11, обласна рада
Вирішила:

 

Внести зміни та доповнення до Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ), підрозділів правоохоронних органів, заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізаційної підготовки та мобілізації в області на 2016 - 2020 роки (далі - Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 19.05.2016 № 5/4, зі змінами внесеними рішенням обласної ради від 08.09.2016 № 7/7:

1.     У Паспорті Програми пункти 5 та 6 таблиці викласти у новій редакції:

 

                                      5.

Відповідальний виконавець Програми

Військові частини польова пошта В0259, А3186, А4554, А0959, А2466, А2892, 1141, 9971, Волинський обласний військовий комісаріат, Головне управління Національної поліції та Управління Служби безпеки України в області, квартирно-експлуатаційний відділ м. Володимир-Волинський, управління освіти, науки та молоді обласної держадміністрації, райдержадміністрації, районні та міські (міст обласного значення) ради

 

2

 

6.

Учасники Програми

Військові частини польова пошта В0259, А3186, А4554, А0959, А2466, А2892,1141, 9971, Головне управління Національної поліції та Управління Служби безпеки України в області, Волинський   обласний військовий комісаріат, квартирно-експлуатаційний відділ м.Володимир-Волинський, управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, районні та міські (міст обласного значення) ради

 

                                 

2. У розділі 2. „Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма” абзац 1 після букви і цифр „А2466” доповнити буквою і цифрами „А2892”.

 

3. У розділі 4. „Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми”:

1) в абзаці 10 цифри „1500” замінити цифрами „1700”;

2) в абзаці 16 цифри “500” замінити цифрами “700”;

3) після абзацу 16-го додати абзац 17-й такого змісту: „А2892 — 800 тис. гривень”;

4) в абзаці 21 цифри “6750” замінити цифрами “5550”;

5) абзаци 17 — 21 вважати абзацами 18 — 24.

 

4. У розділі 5. „Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники” таблицю викласти у новій редакції:

 

з/п

Назва заходу

Обсяг витрат,

тис. гривень

Кошти обласного бюджету

1.

Поліпшення матеріально-технічного забезпечення військових частин польова пошта В0259, А3186, А4554, А0959, А2466, 1141, 9971, роти патрульної служби особливого призначення „Світязь” Головного управління Національної поліції, Управління Служби безпеки України в області

15180

2.

Матеріально-технічне забезпечення заходів ремонту казарменого фонду, службових будівель для розташування дислокованих в області військових частин (установ), здійснення якого організовується квартирно-експлуатаційним відділом м.Володимир-Волинський

3500

3.

Матеріально-технічне забезпечення виконання заходів, що здійснюються обласним військовим комісаріатом:

- з територіальної оборони області;

- з мобілізаційної підготовки та мобілізації, комплектування військових частин

 

 

14570

 

7500

3

 

 

4.

Матеріально-технічне забезпечення виконання заходів підготовки керівного складу підрозділів територіальної оборони, що здійснюються  утворюваним при управлінні освіти, науки та молоді облдержадміністрації обласним центром підготовки зазначеного керівного складу

 

5550

5.

Райдержадміністраціям, районним та міським (міст обласного значення) радам для виконання заходів та робіт з мобілізаційної підготовки, заходів підготовки підрозділів територіальної оборони

 

3620

 

Кошти районних, міських (міст обласного значення) бюджетів

 

6.

Райдержадміністраціям, районним та міським (міст обласного значення) радам для виконання заходів підготовки підрозділів територіальної оборони

 

700

Разом

43880

       

 

 

5. У розділі 7. „Координація та контроль за ходом виконання Програми” після букви і цифр „А2466” додати букву і цифри „А2892”.

 

6. У розділі 8. (Додаток) „Заходи Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ) та підрозділів правоохоронних органів, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізації та мобілізаційної підготовки в області на 2016 – 2020 роки” викласти у новій редакції:

1) підпункт 1.5. пункту 1. “Територіальна оборона” (додається);

1) підпункт 1) пункту 3. „Матеріально-технічне забезпечення життєдіяльності та оснащення військовим спорядженням військових частин і підрозділів, у тому числі для виконання ними завдань в зоні АТО” (додається).

Голова ради
І.П. Палиця
Дата оприлюднення:
09.02.2017