Щодо збереження історичної цінності історико-культурного заповідника “Старе місто” в м. Луцьку

Депутат: 
Блінова Валентина Миколаївна
Зміст звернення чи запитання: 

Голові облдержадміністрації Клімчуку Б. П. Голові Волинської обласної ради Войтовичу В. І.
Депутата обласної ради Блінової В. М.

Депутатський запит
До мене як до депутата обласної ради звернулися жителі міста Луцька (загалом 175 підписів) з проханням захистити історико-культурний заповідник Старе місто від варварської забудови, яка руйнує цей центр волинської духовності. Зокрема, на думку людей, під загрозу знищення потрапила територія, де пролягають підземні ходи. Готельно-розважальний комплекс по вулиці Кафедральній, 13, будівництво якого планується, закриватиме будиночок Косачів, вигляд на кафедральний костел Св. Петра і Павла. На думку людей, які підписали звернення до мене як до депутата, по-загарбницьки, цинічно розпродується земля, яка власне безцінна. Люди неодноразово зверталися до Луцької міської ради, однак необхідних заходів, на їхню думку, міська влада так і не вжила.
Прошу вивчити цю ситуацію, вжити необхідних заходів з метою збереження історичної цінності — історико-культурного заповідника Луцька Старе місто.
Про розгляд цього депутатського запиту прошу повідомити мене у терміни, передбачені законодавством.

Блінова В. М.
29 грудня 2011 року

Рішення сесії: 
від 29.12.2011 №8/61 "Про запит депутата обласної ради Блінової В.М. щодо збереження історичної цінності історико-культурного заповідника “Старе місто” в м. Луцьку"
Реагування: 

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Депутату Волинської обласної ради Бліновій В.М.

На виконання рішення Волинської обласної ради від 29.12.2011 №8/61 „Про запит депутата обласної ради Блінової В.М. щодо збереження історичної цінної історико-культурного заповідника „Старе місто" в м. Луцьку" повідомляємо.
Відповідно до рішення Луцької міської ради від 27.12.2006 №9/23 затверджено генеральний план історико культурного заповідника в м.Луцьку.
Генеральний план був розроблений Львівським інститутом «Укрзахідпроектреставрація» у встановленому законом порядку та виносився на обговорення архітектурно - містобудівної ради. Згідно з протоколом №3 засідання архітектурно - містобудівної ради від 12.07.2006 року даний проект було схвалено. Генеральним планом заповідника у вказаних заявниками місцях на залишках історичної забудови 16ст. на вул.Кафедральній, на території колишніх будинків №13 та 15, було заплановано відтворення забудови. Історико-містобудівне обґрунтування цього будівництва було погоджено центральним органом охорони культурної спадщини. Проект відтворення забудови також виносився на обговорення архітектурно - містобудівної ради.
Згідно з рішенням Луцької міської ради від 28.03.07 №12/78 гр..Поцілуй М.П. затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлово-офісного комплексу на вул.КафедральнійДЗ загальною площею 0,0779га.

Договором суборенди земельної ділянки від 04.05.2007 права забудовника земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлово- офісного комплексу на вул.КафедральнійДЗ було передано ТзОВ « Лу цькміськбуд».
Згідно з рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 08.10.2009 №721-3 ТзОВ «Луцькміськбуд» надано дозвіл на отримання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки для будівництва житлово-офісного комплексу за вказаною адресою. Відповідно до рішення
виконавчого комітету департаментом містобудування видано вихідні дані на проектування від 21.10.2009 №659/1.
Відповідно до п.12 містобудівних умов та обмежень на проектування та будівництво житлово-офісного комплексу на вул.КафедральнійДЗ, виданих 21.10.2009 департаментом містобудування ,замовник зобов'язаний проводити проектування після археологічних розкопок і досліджень та погодити проект з дирекцією історико-культурного заповідника. Історико-архівні та архітектурно-археологічні дослідження проводилися у 1993 році науковцем Троневичем П.О. на замовлення МП „Проект-Сервіс". Матеріали досліджень зберігаються в історико-культурному заповіднику. Між ТзОВ "Луцькміськбуд" та дочірнім підприємством „Волинські старожитності" ДП „НДЦ „Охоронна археологічна служба" інституту археології HAH України укладено 15.09.2011 договір на проведення наукової археологічної експертизи.
В інспекції державного архітектурно-будівельного контролю зареєстровано 21.07.2011 року декларацію про початок виконання будівельних робіт з метою будівництва житлово-офісного комплексу на вул. Кафедральній, 13.
Враховуючи вищевикладене, відсутні правові підстави для заборони вказаного будівництва, а вислови в депутатському запиті про „варварську забудову" на території Державного історико-культурного заповідника в м. Луцьку є необгрунтованими.
Яскравим прикладом збереження та відновлення історичної спадщини в місті є визнання Луцького замку найкращим в Україні.

Міський голова Микола Романюк

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Голові Волинської обласної ради Войтовичу В.І.
Розглянувши Ваш лист від 06.01.2012 № 28/0/2-12/01.29 та рішення обласної ради від 29.12.2011 № 8/61 «Про запит депутата обласної ради Блінової В.М. щодо збереження історичної цінності історико-культурного заповідника «Старе місто» в м. Луцьку», облдержадміністрація повідомляє наступне.
Забудова старої частини міста, яка формувалася впродовж багатьох століть, неодноразово зазнавала руйнації і відбудовувалася в новій якості відповідно до історичних вимог, тенденцій тощо. Під час Другої світової війни протягом лютого-липня 1944 року в результаті артилерійських обстрілів і бомбардувань було зруйновано близько 50 відсотків історичної забудови старої частини міста.
Оскільки значна частина історичної міської забудови була втрачена, а на її місці або з'явились нові будинки, окремі з яких не повністю гармонують з існуючою забудовою, або ж залишилися незабудовані ділянки, саме тому було заплановано її відновлення відповідно до генерального плану забудови заповідника, розробленого спеціалізованою проектною організацією «Укрзахідпроектреставрація» та затвердженого сесією Луцької міської ради у 2006 році.
Така ж практика відновлення забудови знайшла своє втілення не тільки у зруйнованих містах Європи (Варшава, Гданськ, Дрезден) та України (Київ, Львів, Кам'янець-Подільський тощо), а також і у Луцьку. Як приклад, відновлені будівлі по вул. Д. Галицького, Драгоманова, Кафедральній у м. Луцьку (фото додається).
У цьому контексті варто взяти до уваги те, що одним із основних завдань історико-культурного заповідника є не лише охорона і реставрація існуючих пам'яток архітектури та сучасної забудови, а й збереження та відновлення містобудівної структури Старого міста (сформованої віками сітки вулиць і майданів, кварталів забудови та архітектурних образів будівель).
Земельна ділянка, про яку йдеться у депутатському звернені, знаходиться між вулицями Драгоманова - Кафедральна - Братковського (вул. Кафедральна, 13). На даній ділянці збереглися окремі фрагменти фундаментів історичної забудови, яку необхідно відтворювати (гравюра Войняковського XVIII ст. додається), проте ніяких підземель в даному місці проведеними дослідженнями не виявлено.
Відповідно до існуючого проекту тут, на орендованій за погодженням Державної служби з питань національної культурної спадщини України земельній ділянці, планується будівництво житлово-офісного, а не готельно- розважального комплексу, як стверджують заявники, хоча і такий варіант може бути прийнятним, оскільки Старе місто необхідно насичувати як готелями, так і іншими закладами міської інфраструктури, які би приваблювали туристів і мешканців Луцька.
Даний проект неодноразово розглядався на містобудівних радах, історико-містобудівне обґрунтування погоджено Державною службою охорони культурної спадщини України, а тому має повне право на існування.
Таким чином, ситуація щодо збереження історичного вигляду забудови в державному культурному історико-культурному заповіднику «Старе місто» в м. Луцьку є контрольованою і перебуває під наглядом як дирекції заповідника, так і органів охорони культурної спадщини обласної державної адміністрації та Луцької міської ради.
Аналізуючи процеси відтворення забудови заповідника протягом його діяльності в цілому, вважаємо, що загальні принципи його розвитку є вірними, а прийняті рішення з питань розбудови відповідають чинному законодавству.

Голова обласної державної адміністрації

Б. Клімчук
Лисюк 778 132 Куц 778 130

ПРОКУРАТУРА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Голові Волинської обласної ради Войтовичу В.І.
Шановний Володимире Івановичу !
Прокуратурою області розглянуто депутатський запит депутата Волинської обласної ради Блінової В.М. щодо збереження історичної цінності історико-культурного заповідника «Старе місто» в м. Луцьку.
На виконання доручення прокуратури області за викладеними у запиті доводами прокуратурою м. Луцька проведено перевірку, в ході якої встановлено, що рішенням Луцької міської ради №9/23 від 27.12.2006 затверджено генеральний план історико-культурного заповідника «Старе місто», який виготовлений Львівським інститутом
«Укрзахідпроектреставрація» та схвалений архітектурно-містобудівною радою 12.07.2006.
Відповідно до рішення сесії Луцької міської ради №12/78 від 28.03.2007 гр. Поцілуй М.П. надано земельну ділянку на умовах оренди на 5 років загальною площею 0,0779 га по вул. Кафедральній, 13 для будівництва та обслуговування житлово-офісного комплексу. Договором суборенди земельної ділянки від 04.05.2007 права забудовника вказаної земельної ділянки передано ТзОВ «Луцьміськбуд».
В подальшому, вказаним товариством рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради № 721-3 від 08.10.2009 надано дозвіл на отримання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки та будівництва житлово-офісного комплексу за вказаною адресою.
Департаментом містобудування зареєстровані вихідні дані на проектування 21.10.2009 за № 659/1, згідно пЛ2 яких замовника зобов'язано проводити проектування після археологічних розкопок і досліджень та погодити проект з Державним історико-культурним заповідником у м.Луцьку. Історико-архівні та архітектурно-археологічні дослідження проводилися у 1993 році науковцем Троневичем П.О. на замовлення МП«Проект-Сервіс». Між ТзОВ «Луцькміськбуд» та ДП «Волинські старожитності» ДП «НДЦ» Охоронна археологічна служба» інституту археології HAH України від 15.09.2011 укладено договір на проведення наукової археологічної експертизи. Проект погоджено Державним історико- культурним заповідником.
Після завершення розроблення проектної документації в Інспекції ДАБК в області зареєстровано декларацію № BJI 0831 1019551 від 21.07.2011 про початок виконання будівельних робіт, на підставі якої розпочато підготовчі роботи.
Разом з тим, управлінням культури і туризму Волинської обласної державної адміністрації 07.10.2011 ТзОВ «Луцькміськбуд» внесено припис про заборону проведення будь-яких робіт на зазначеній території до погодження проекту будівництва з Державною службою з питань національної культурної спадщини.
Як з'ясовано перевіркою, будівельні роботи за вказаною адресою не проводяться, а тому підстави для прокурорського реагування відсутні.
Щодо законності використання земельної ділянки ТзОВ «Луцькміськбуд» повідомляю наступне.
Державним інспектором управління з контролю за використанням і охороною земель Головного управління Держкомзему у Волинській області 23.1 1.2011 при проведенні мірною стрічкою контрольних обмірів земельної ділянки на вул. Кафедральній, 13 встановлено, що ТзОВ «Луцькміськбуд» частину ділянки площею орієнтовно 0,0171 га зі сторони будинку дирекції історико-культурного заповідника (вул. Кафедральна частина проїзду) використовує без винесення меж у натуру (на місцевості) та документів, що посвідчують право на неї і його державної реєстрації, що є самовільним зайняттям земельної ділянки та порушенням ст. ст. 124-126 ЗК України.
По даному факту директора ТзОВ «Луцькміськбуд» за самовільне зайняття земельної ділянки притягнуто до адміністративної відповідальності, нарахована шкода, згідно постанови КМУ від 25.07.2007 за № 963, складений відповідний акт та вручено припис на усунення виявленого правопорушення земельного законодавства.
В зв'язку з виявленим порушенням земельного законодавства, зазначене товариство звернулось з клопотанням на адресу міського голови про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Кафедральній, 13 для влаштування будівельного майданчика на період будівництва житлово-офісного комплексу.
На підставі зазначеного клопотання прийняте рішення Луцької міської ради від 28.12.2011 р. № 18/33 про надання ТзОВ «Луцькміськбуд» дозволу на розроблення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки площею 0,0145 га на умовах оренди, для влаштування будівельного майданчика на період будівництва.
Луцьким MB УМВС України у Волинській області за результатами перевірки звернення Комітету захисту національної спадщини Громадської ради Волині, з приводу неправомірного зайняття земельної ділянки особливоцінних земель по вул. Кафедральній, 13, прийняте рішення про відмову в порушенні кримінальної справи за відсутністю в діях директора ТзОВ «Луцькмістобуд» складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 197-1 Кримінального кодексу України. Оскільки, перевірка проведена неповно, постанова про відмову в порушенні кримінальної справи прокуратурою міста Луцька скасована, а матеріали направлені для проведення додаткової перевірки.
Таким чином, підстав для прокурорського реагування за результатами перевірки не виявлено.
з повагою,
В.о. прокурора області

В. Троц