Щодо включення проекту реконструкції кінотеатру ім. Тараса Шевченка в м. Берестечко Горохівського району в перелік об’єктів, що можуть фінансуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Депутат: 
Ліпич Любов Григорівна
Зміст звернення чи запитання: 
Рішення сесії: 
від 01.12.2016 №9/33 Про запит депутата обласної ради Ліпич Л. Г. щодо включення проекту реконструкції кінотеатру ім. Тараса Шевченка в м. Берестечко Горохівського району в перелік об’єктів, що можуть фінансуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
Реагування: 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
першому заступнику голови обласної ради О.В.Пирожику
Про включення у План заходів
Шановний Олександре ьдшаміновичу:
Розглянувши, відповідно до листа волинської обласної / ради від 08.12.2016 року № 2689/29/2-1ю рішення обласної ради від 01.12.2016 № 9/33 «Про запит депутата обласної ради Ліпич Л.Г. щодо включення проекту реконструкції кінотеатру імені Тараса Шевченка в м. Берестечко Горохівського району в перелік об’єктів, що можуть фінансуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, повідомляємо про наступне.
Питання спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - ДФРР) на реалізацію інвестпроектів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами), наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2015 року № 80, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 квітня 2015 року за № 488/26933 (зі змінами).
На 2016 рік кошти ДФРР розподілено.
Для отримання у наступних роках коштів ДФРР на реалізацію інвестпроектів заявники (місцеві і центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування) подають регіональній комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів ДФРР, такі документи:
1) інвестиційний проект (за формою, визначеною наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2015 року № 80, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 квітня 2015 року за № 488/26933);
2)     зведений кошторисний розрахунок;
3)     звіт за результатами експертизи проектів будівництва;
4)     акт (наказ, розпорядження, рішення) про
документації (відповідно до Порядку затвердження п|Щтирз^дцшіщтв^} і
проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560);
5)    документи щодо форми власності, категорії складності для об’єктів будівництва та підтвердження залишкової вартості для всіх проектів.
6) копію рішень органів місцевого самоврядування про співфінансування з місцевого бюджету проектів, завірені в установленому порядку (на рівні 10 відсотків).
Крім того, цей інвестпроект має відповідати пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку, стратегіях розвитку регіонів та у планах заходів з їх реалізації (План заходів 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Волинської області затверджений рішенням обласної ради від 10.03.2016 №3/20).
Тільки у разі дотримання вищевказаних умов інвестпроект може взяти участь у попередньому відборі інвестиційних проектів регіонального розвитку за рахунок коштів ДФРР .
Голова    В.П.ГУНЧИК
Павлова 778 130

 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Першому заступнику голови обласної ради О.В.Пирожику
Про включення у План заходів
Шановний ОлександЬе Вейіамїнбвичу!
Розглянувши, відповідно до листа Волинської області' / ради від 08.12.2016 року № 2689/29/2-1/6 рішення обласної ради від 01.12.2016 № 9/33 «Про запит депутата обласногртди Ліпич Л.Г. щодо включення проекту реконструкції кінотеатру імені Тараса Шевченка в м. Берестечко Горохівського району в перелік об’єктів, що можуть фінансуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, повідомляємо про наступне.
Питання спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - ДФРР) на реалізацію інвестпроектів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» (зі змінами), наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2015 року № 80, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 квітня 2015 року за № 488/26933 (зі змінами).
На 2016 рік кошти ДФРР розподілено.
Для отримання у наступних роках коштів ДФРР на реалізацію інвестпроектів заявники (місцеві і центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування) подають регіональній комісії з оцінки та забезпечення проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів ДФРР, такі документи:
1) інвестиційний проект (за формою, визначеною наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2015 року № 80, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 квітня 2015 року за № 488/26933);
2)     зведений кошторисний розрахунок;
3)     звіт за результатами експертизи проектів будівництва;
4)     акт (наказ, розпорядження, рішення) про зашсрджсіптя пщс^тш>ї документації (відповідно до Порядку затвердження ПШ^ХЛ^^ЩЩІІІЩТРІГІ І 
проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560);
5)    документи щодо форми власності, категорії складності для об’єктів будівництва та підтвердження залишкової вартості для всіх проектів.
6) копію рішень органів місцевого самоврядування про співфінансування з місцевого бюджету проектів, завірені в установленому порядку (на рівні 10 відсотків).
Крім того, цей інвестпроект має відповідати пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку, стратегіях розвитку регіонів та у планах заходів з їх реалізації (План заходів 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Волинської області затверджений рішенням обласної ради від 10.03.2016 №3/20).
Тільки у разі дотримання вищевказаних умов інвестпроект може взяти участь у попередньому відборі інвестиційних проектів регіонального розвитку за рахунок коштів ДФРР .
Голова
В.П.ГУНЧИК