Щодо вирішення ситуації, яка склалася на ДП «Ковельський державний завод кормових додатків «Ветсанзавод»

Депутат: 
Радчук Віктор Миколайович
Зміст звернення чи запитання: 
Рішення сесії: 
рішення від 25.04.2014 №25/11 "Про запит депутата обласної ради Радчука В. М. щодо вирішення ситуації, яка склалася на ДП «Ковельський державний завод кормових додатків «Ветсанзавод»
Реагування: 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
Волинська обласна рада
На запит депутата обласної ради Радчука В.М. обласна державна адміністрація повідомляє, ідо ДІЇ «Ковельський державний завод кормових додатків «Ветсанзавод», спеціалізоване підприємство з у тилізації та переробки відходів тваринного походження, неякісних харчових продуктів та продовольчої сировини у кормові додатки, входить до складу Державного концерну «Укрветсанзавод» Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Підприємство розташоване на землях Ковельської міської ради в межах м.Ковеля. Нормативна сапітарно-захиспа зона згідно ДСП-173-96 1 клас небезпеки становить 1000м. На даний час фактична відстань від підприємства до житлової зони становить 450 м., що спричинено забудовою житлової зони з дозволу Ковельської міської ради у санітарно-захисній зоні, після фактичного введення в експлуатацію ДП «Ковельський державний завод кормових додатків «Ветсанзавод» у 1978 році. Юридична адреса та фактичне розташування підприємства - м.Ковель, вул.Грабовського, 55. Житлова забудова розташована в південно-західному напрямку, а в північно-західному напрямку розташовані очисні споруди Ковельського УВКГ Ковельводоканалу. В східному напрямку розташований лісовий масив Ковельського держлісгоспу.
Основними постачальниками сировини на ДП «Ковельський державний завод кормових додатків «Ветсанзавод» є переробні підприємства агропромислового комплексу Волинської області: ПАТ «Володимир- Волинська птахофабрика», ТзОВ «ВМГІ», ПрАТ «Ковельські ковбаси», ТзОВ «Віра-1», ГОВ «Птахокомгілекс Губин», ГОВ «Агідель» та інші. Постачання сировини здійснюється згідно заключепих угод як транспортом власника відходів, так і частково спецавтотранспортом підприємства згідно графіку завозу. Рух автотранспорту здійснюється в денний період в межах м.Ковеля по вул.Грабовського. Для перевезення відходів тваринного походження підприємством експлуатується два спеціальні автомобілі марки ГАЗ-53 з верхнім завантаженням сировини.
Тимчасове зберігання сировини на території підприємства здійснюється на спеціально обладнаних майданчиках з твердим покриттям, а також у прийомних бункерах технологічної лінії утилізації відходів, що передбачено діючими нормативними документами ветеринарної медицини.
Утилізація відходів здійснюється в спеціальному технологічному обладнанні. Проектна потужність підприємства становить 20 тонн на добу, проте на даний час, через відсутність необхідного технологічного обладнання - котлів-утилізаторів, фактично переробляється 12-13 тонн на добу.
Експлуатація технологічного обладнання здійснюється на підставі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне пові тря стаціонарними джерелами з терміном дії до 26.03.2018 року, який виданий у встановленому законодавством порядку Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в області. За результатами лабораторного контролю, який проведений спеціалістами інспекції 16 серпня 2011 року, перевищень встановлених нормативів гранично-допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення на підприємстві не виявлено.
Проте існуюча система очистки від речовин з неприємним запахом (одорантів) не забезпечує ефективну очистку, що викликає скарги населення мешканців м. Ковеля. Заміна біофільтруючої маси (хвойної лапки) в біофільтрі проводиться 1 раз в квартал, проте інтенсивна експлуатація біофільтру потребує заміни хвойної лапки не рідше 2 разів на місяць.
Санітарний сіап території підприємства знаходиться в задовільному стані, однак є місце часткового забруднення території сировиною змішаною з дощовою водою і кістковою сировиною. На підприємстві відсутні локальні очисні споруди зливових та технологічних зливових вод.
Власних обігових коштів підприємства для встановлення необхідного технологічного обладнання та придбання спеціального автотранспорту не вистачає. Регіональною програмою «Екологія 2015» було передбачено виділення коштів на заходи з покращення та стабілізації екологічної ситуації на ДЕІ «Ковельський державний завод кормових додатків «Ветсанзавод», в тому числі на придбання спецавтотранспорту та установки (трупоспалювальна піч) для знищення трупів тварин при підозрі на гострі інфекції та спалювання сировини біовідходів. Фактично було виділено з обласного фонду охорони природного середовища у 2010-2011 роках 150 тис.гри. на заходи щодо очищення газопилового потоку, який відводиться від технологічного обладнання (капітальний ремонт пилогазоочисної установки).
З метою покращення екологічної ситуації та удосконалення пилогазоочисної установки на підприємстві, керівництвом ДГІ «Ковельський державний завод кормових додатків «Ветсанзавод» заключена угода з науково- виробничою фірмою «Амарант» (м.Миколаїв Львівської області) па підготовку передпроектних пропозицій щодо реконструкції системи вентиляції. Також заключено договір на виконання проектних робіт з районним архітектурним бюро м. Рожиіце щодо зменшення (уточнення ) розмірів санітарно-захисної зони па ДП «Ковельський державний завод кормових додатків «Ветсанзавод».
Також з метою покращення сапітарно-епідеміологічної ситуації, яка виникла в районі розташування ДП «Ковельський державний завод кормових додатків «Ветсанзавод», дирекцією підприємства розроблено передпроектно-кошторисну документацію для проведення модернізації за наступними напрямками:
-    встановлення обладнання для отримання та передачі енергоносія - пари, котлів по переробці, системи знезаражування та перекачування стічних вод;
-    придбання екологічного обладнання та спецавтотранспорту.
Дирекція Дії «Ковельський державний завод кормових додатків
«Ветсанзавод» звернулася з проханням до Міністерства аграрної політики та продовольства України про виділення коштів для повної модернізації підприємства, згідно кошторисної вартості у сумі - 5,98 млн.грн.
У разі повного припинення функціонування підприємства може виникнути загроза погіршення епізоотичного, санітарного та екологічного благополуччя населення регіону, що може створити негативний імідж Волинської області у транскордонному контексті.
Голова             Г. ПУСТОВІТ