Щодо використання коштів екологічного збору

Депутат: 
Блінова Валентина Миколаївна
Зміст звернення чи запитання: 
Рішення сесії: 
рішення від 25.04.2014 №25/25 "Про запит депутата обласної ради Блінової В. М. щодо використання коштів екологічного збору"
Реагування: 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
 
Голові Волинської обласної ради
Вітру В.С.
Депутату Волинської обласної ради
Бліновій В.М.
 
Про розгляд рішення
Волинської обласної ради
Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації за дорученням голови облдержадміністрації Г.Пустовіта від 07.05.2014 № 3080/50/1-14 розглянуло рішення Волинської обласної ради від 24.04.2014 № 25/25 "Про запит депутата обласної ради Блінової В.М. щодо використання коштів екологічного збору" та в межах компетенції повідомляє наступне.
Шацький національний природний парк діє на підставі "Положення про Шацький національний природний парк", затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06.02.2002 № 54 (у редакції наказу Мінприроди від 28.05.2012 № 285). Згідно п. 7 вказаного Положення Шацький НПП може надавати платні послуги відповідно до законодавства. Кошти, отримані в результаті надання платних послуг згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1913 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду", є спеціальними коштами Шацького НПП і вилученню не підлягають. Ці кошти використовуються для здійснення заходів щодо охорони території та об'єктів Шацького НПП і провадження діяльності, передбаченої "Положенням про Шацький національний природний парк" та відповідно до затвердженого кошторису. Крім того, адміністрація Шацького НПП може встановлювати плату за відвідування території у встановленому законодавством порядку.
Щорічно, перед початком літнього сезону, дирекцією парку готується наказ про встановлення плати за відвідування території Шацького природних ресурсів облдержадміністрації (до 2013 року Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Волинській області), Шацькою райдержадміністрацією та Шацькою районною радою, яким визначається порядок та розмір сплати екологічного збору за відвідування території парку (копія наказу на 2013 рік додається).
Інформація щодо надходження та використання коштів від сплати екологічного збору у 2013 році викладена у довідці Шацького національного природного парку (копія додається).
Додаток: на 5 арк. в 1 прим.
Заступник начальника
 
В.Тимощук