Щодо порушення законності в роботі працівників податкової міліції ДПА у Волинській області та бездіяльність працівників прокуратури Волинської області

Депутат: 
Столяр Василь Андрійович
Зміст звернення чи запитання: 
Рішення сесії: 
рішення від 25.04.2014 №25/23 "Про запит депутата обласної ради Столяра В. А. щодо порушення законності в роботі працівників податкової міліції ДПА у Волинській області та бездіяльність працівників прокуратури Волинської області"
Реагування: 

ПРОКУРАТУРА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Шановний Василю Андрійовичу!
Повідомляю, що Ваші депутатське запитання та запити щодо порушень законності в роботі службових осіб податкової міліції ДПА у Волинській області прокуратурою області розглянуті.
Встановлено, що за фактами, викладеними у Ваших зверненнях, зокрема, з приводу законності проведення слідчими СВ ГІМ ДГІА у Волинській області обшуків 10.02.2011, П .05.2011 та 22.03.2012, прокуратурою області упродовж 201 1-2013 років проводились перевірки, про результати яких були проінформовані зацікавлені особи, в тому числі і щодо виявлених порушень та внесених документів прокурорського реагування.
Окремі Ваші доводи, наведені у зверненнях щодо неповернення підприємствам, установам і організаціям документів, речей та грошових коштів, в тому числі Федерації футболу Волині, не відповідають дійсності. Зокрема, слідчим, у ході досудового слідства повернуто вилучені під час обшуку речі, які не мали відношення до предмету доказування, їх власникам, про отримання яких свідчать відповідні розписки уповноважених осіб таких підприємств, установ і організацій.
Питання, які висвітлюються у Ваших зверненнях щодо погроз та залякування громадян службовими особами ДПА у Волинській області під час проведення вищезазначених слідчих дій, розголошення професійної таємниці захисників не знайшли свого підтвердження. Вимоги слідчих під час проведення обшуку про заборону особам виходити з приміщення, зноситись один з одним, в тому числі телефонним зв'язком, є законними і відповідають вимогам ст.183 КГТК України (в ред.1960 року).
Разом з тим, якщо особи, у яких проводились обшуки, вважають, що діями працівників податкової міліції їм спричинено матеріальну і моральну шкоду, вони мають право у відповідності до вимог п.1 ст.1 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» на відшкодування шкоди, завданої внаслідок незаконного проведення обшуку. Відповідно до ст.2 вказаного Закону, право на відшкодування такої шкоди виникає на підставі рішення суду про визнання факту незаконного проведення обшуку.
Таким чином, громадяни, які вважають, що вищезазначені слідчі дії проведені незаконно, вправі оскаржити їх до суду, у відповідності до вимог глави 22 КПК України (в ред. 1960 року).
Крім того, згідно ст.148 Кодексу Законів про працю України, ст. 12 Дисциплінарного статуту прокуратури України дисциплінарне стягнення застосовується протягом одного місяця з дня виявлення проступку, не враховуючих часу службової перевірки, тимчасової непрацездатності працівника та перебування його у відпустці, але не пізніше одного року з дня вчинення проступку. За таких обставин, вирішити питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників прокуратури за неналежне здійснення нагляду за проведенням досудового слідства не виявляється можливим, у зв'язку із закінченням строків давності.
Враховуючи викладене, підстав для вжиття заходів прокурорського реагування не вбачається.
Одночасно роз'яснюю, що прийняте рішення за наслідками розгляду Ваших звернень може бути оскаржене вищестоящому прокурору або до суду.
Заступник прокурора області Г.Парфелюк