Щодо незаконної діяльності мисливських господарств на території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» Відповід

Депутат: 
Грицюк Анатолій Петрович
Зміст звернення чи запитання: 
Рішення сесії: 
від 01.12.2016 №9/39 Про запит депутата обласної ради Грицюка А. П. щодо незаконної діяльності мисливських господарств на території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща»
Реагування: 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Волинська обласна рада
Про розгляд рішення обласної ради
Розглянувши рішення Волинської обласної ради від 01.12.2016 року № 9/39 «Про запит депутата обласної ради Грицюка А.П. щодо незаконної діяльності мисливських господарств на території Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» в межах компетенції інформуємо.
Розпорядженням голови облдержадміністрації «Про утворення комісії з приймання-передачі територій під охорону адміністрації Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» від 01.11.2016 №500 діє спеціально створена комісія, яка станом на 16 грудня 2016 року обстежила 9 сільських рад, територія яких включена до складу парку відповідно до Указу Президента України.
Статтею 22 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» передбачено, що мисливські угіддя для ведення мисливського господарства надаються у користування обласними радами за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, погодженим з    обласними державними
адміністраціями, а також власниками або користувачами земельних ділянок.
Якщо земельна ділянка буде офіційно надана у постійне користування Ківерцівському національному природному парку «Цуманська пуща», то при прийнятті рішення Волинської обласної ради враховуватиметься погодження парку, як постійного користувача.
Враховуючи вищевикладене та лист    юридичного управління
облдержадміністрації, вважаємо:
1)     у разі надання в установленому    законодавством порядку Ківерцівському національному природному парку «Цуманська пуща» земельної ділянки у постійне користування площею 1606 га та набуття ним статусу постійного землекористувача, мисливські угіддя, згідно статті 22 Закону України «Про мисливське господарство та полювання», не зможуть бути надані без його згоди як постійного землекористувача.
2)     у разі надання згоди на надання мисливських угідь в користування постійним землекористувачем ДП «Цуманське    лісове господарство» та невідкликанням цієї згоди на момент розгляду на засіданні профільної
постійної комісії обласної ради та сесії обласної ради питання щодо надання мисливських угідь в користування ТО «Товариство мисливців та рибалок «Легіон», таке надання буде вважатися правомірним, але при укладенні договору необхідно буде передбачати заборону на полювання на території об’єкту природно-заповідного фонду, як це зазначено у пункті 2 частини першої статті 20 Закону України «Про мисливське господарство та полювання», а також, на нашу думку, щодо мисливства, оскільки це передбачено Положенням про Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща», затвердженим наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 12.12.2011 року № 523, зважаючи на те, що законодавець у статті 1 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» розділяє цих два поняття:    «мисливство»    та «полювання». Ці питання можна
врегулювати шляхом укладання угоди відповідно до пункту 12.3 Положення, а також передбачити у договорі, який укладається згідно ч. З ст. 21 Закону України «Про мисливське господарство та полювання».
 
Заступник голови    C. КОШАРУК
Новохатський 778 181
 

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Управління Служби безпеки України у Волинській області
Першому заступнику голови Волинської обласної ради Пирожику О.В.
Шановний Олександре Веніакінойичу!
В Управлінні розглянуто депутатський запит депутата Волинської обласної ради Грицюка А.П. відповідно до рішення Волинської обласної ради № 9/39 від 01.12.2016р. (надійшов в Управління 15.12.2016 року).
Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Тому, заходи щодо проведення перевірок за фактами можливої протиправної діяльності та притягнення до відповідальності можуть вживатися посадовими особами УСБУ у Волинській області виключно в межах визначеної законодавством компетенції та підслідності органів СБУ.
Наведені у вказаному запиті факти ознак злочинів, віднесених до підслідності органів СБУ не містять, у зв’язку з цим вжиття посадовими особами Управління окремих заходів перевірочного характеру не вбачається за можливе.
Водночас, вони будуть враховані в ході службової діяльності Управління.

З повагою,
заступник начальника Управління Д. Совинський

Прокуратура України
ПРОКУРАТУРА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Першому заступнику голови Волинської обласної ради Пирожику О.В.
Шановний Олександре Веніаміновичу 1
Прокуратурою області в межах компетенції розглянуто запит депутата Волинської обласної ради Грицюка A.II., підтриманий рішенням обласної ради восьмого скликання № 9/39 від 01.12.2016 щодо законності створення та діяльності на території області Ківерцівського національного природного парку "Цуманська Пуща", мисливських господарств та з інших питань
Про результати розгляду депутату обласної ради Грицюку А.П. надано відповідь, копія якої додається.
Додаток: на 1 арк.
М. Киричук
З повагою
прокурор області
Прокуратура України
ПРОКУРАТУРА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Начальнику УЗЕ в області ДЗЕ НПУ
підполковнику поліції Воронцову ГІ.Ю.
Направляю для розгляду запит депутата Волинської обласної ради Грицюка А.ГІ. щодо законності створення та діяльності на території області Ківерцівського національного природного парку "Цуманська Пуща", мисливських господарств та з інших питань
Перевірку доводів, викладених у запиті, необхідно провести згідно з вимогами чинного законодавства.
За результатами перевірки вирішити питання щодо передачі матеріалів до органу досудового розслідування для прийняття рішення у порядку ст. 214 КПК України.
Про результати перевірки необхідно у визначений законом строк повідомити автора запи ту і^Кроін формувати прокуратуру області.
 

Прокурор області старший радник юстиції     М. Киричук

ПРОКУРАТУРА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Першому заступнику голови Волинської обласної ради ІІирожику О.В.
Шановний Олександре Веніаміновичу І
Прокуратурою області в межах компетенції розглянуто запит депутата Волинської обласної ради Грицюка Д.П., підтриманий рішенням обласної ради восьмого скликання № 9/39 від 01.12.2016 щодо законності створення та діяльності на території області Ківерцівського національного природного парку "Цуманська Пуща", мисливських господарств та з інших питань
Про результати розгляду депутату обласної ради Грицюку А.П. надано відповідь, копія якої додається.
Додаток: на 1 арк.

З повагою
прокурор області  М. Киричук

Прокуратура України
ПРОКУРАТУРА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Начальнику УЗЕ в області ДЗЕ НПУ
підполковнику поліції Воронцову ГІ.Ю.
Направляю для розгляду запит депутата Волинської обласної ради Грицюка А.П. щодо законності створення та діяльності на території області Ківерцівського національного природного парку "Цуманська Пуща", мисливських господарств та з інших питань
Перевірку доводів, викладених у запиті, необхідно провести згідно з вимогами чинного законодавства.
За результатами перевірки вирішити питання щодо передачі матеріалів до органу досудового розслідування для прийняття рішення у порядку ст. 214 КПК України.
Про результати перевірки необхідно у визначений законом строк повідомити автора запиту г^Кдоінформувати прокуратуру області.
Додаток: на 0 арк.

Прокурор області старший радник юстиції М. Киричук