Щодо кошів, передбачених для заміни та встановлення вікон у школах Луцького району

Депутат: 
Цейко Юрій Феодосійович
Зміст звернення чи запитання: 
Рішення сесії: 
від 01.12.2016 №9/40 Про запит депутата обласної ради Цейка Ю. Ф. щодо кошів, передбачених для заміни та встановлення вікон у школах Луцького району
Реагування: 

ЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Волинська обласна рада
Депутатові Волинської обласної ради Цейку Ю.Ф.
Луцька районна державна адміністрація розглянувши запит депутата Волинської обласної ради Цейка Юрія Феодосійовича щодо коштів, передбачених для заміни та встановлення вікон у школах Луцького району, повідомляє наступне.
Кошти, які виділені рішеннями районної ради на заміну та встановлення вікон у школах Луцького району в сумі 5 800 000 гривень не було використано за призначенням, ,у зв’язку з тим, що оголошені конкурсні торги відділом освіти, молоді та з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, 06 липня 2016 року були відмінені відповідно до пункту 1 статті 30 Закону України „Про здійснення державних закупівель” (чинного на момент проведення конкурсних торгів) та протоколу засідання комітету з конкурсних торгів відділу освіти, молоді та з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації від 18 жовтня 2016 року.
В пропозиції на торги товариство з обмеженою відповідальністю „Екологічно чисті ідеї” надало довідку про наявність в штаті товариства разом з директором 12 працівників відповідної кваліфікації. В той же час, в ході проведеної оперативної перевірки Луцьким МРВ УСБУ у Волинській області встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю „Екологічно чисті ідеї” не подавало в органи ДФС України звіт за формою 1-ДФ та єдиного внеску, в яких вказується кількість фактично працюючих на підприємстві працівників, що вказує на відсутність на підприємстві офіційно працевлаштованих працівників, щодо яких здійснюються відрахування в Пенсійний фонд України. Вищезазначене вказує на подання товариством з обмеженою відповідальністю „Екологічно чисті ідеї”, пропозиція якого була акцептована для участі в торгах, завідомо не правдивих даних щодо достатньої для проведення відповідних робіт кількості кваліфікованих працівників. Враховуючи листи Луцького МРВ УСБУ у Волинській області від 10 жовтня 2016 року №54/33/131 1 та від 13 жовтня 2016 року №54/33/1344 комітет з конкурсних торгів прийняв рішення про відміну торгів. 
З метою залучення додаткових фінансових ресурсів для розвиті бюджетної сфери законодавством, передбачена можливість розміщува: тимчасово вільні кошти бюджетів і бюджетних установ на депозитні рахунках в установах банків, що є ще одним із додаткових джер< фінансування економічної діяльності невиробничої сфери.
Основними законодавчими актами, що регулюють процес розміщення • повернення бюджетних коштів на депозитних рахунках в банках, є Бюджетні кодекс України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 рої №6 „Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коші місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках”.
Розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на вкладні рахунку у банках дало можливість отримати протягом 2016 року додаткові надходжень понад 4 млн.грн. для вирішення нагальних соціально-економічні завдань місцевих громад і недопущення при цьому втрати спроможнос місцевих бюджетів своєчасно та в повному обсязі здійснювати платежі за всі? його зобов’язаннями.
Голова
І.ЯРМОЛЬСЬКИЙ

 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Волинська обласна рада
Депутату Волинської обласної ради
Цейку Ю.Ф.
Обласна державна адміністрація на виконання рішення обласної ради від 1 грудня 2016 року № 9/40 „Про запит депутата обласної ради Цейка Ю.Ф. щодо коштів, передбачених для заміни та встановлення вікон у школах Луцького району” повідомляє наступне.
Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України право в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах з поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду надається за рішенням відповідної місцевої ради керівнику місцевого фінансового органу.
Відповідна норма щодо коштів Луцького районного бюджету включена до рішення районної ради від 25.12.2015 №4-23 „Про районний бюджет на 2016 рік”, що дає підстави для здійснення у 2016 році операцій з розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах.
Протягом року, незважаючи на розміщення коштів районного бюджету на депозитах, щомісяця залишок коштів на рахунку загального фонду районного бюджету станом на кожне перше число місяця становив не менше 8 млн.грн, в тому числі у IV кварталі - не менше 20,0 млн.гривень. За даними оперативного обліку станом на 01.12.2016 року по районному бюджету зареєстрованих та неоплачених фінансових зобов’язань за видатками (без урахування цільових трансфертів з державного бюджету) немає. Таким чином, розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету у 2016 році на депозитах не містить загрози для здійснення у передбачених обсягах витрат з районного бюджету.
За інформацією Луцької райдержадміністрації кошти, які виділені рішеннями районної ради на заміну та встановлення вікон у школах Луцького району в сумі 5 800 000 гривень, не було використано за призначенням у зв’язку з тим, що оголошені конкурсні торги відділом освіти, молоді та з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації 06 липня 2016 року були відмінені відповідно до пункту 1 статті 30 Закону України „Про здійснення державних закупівель” (чинного на момент проведення конкурсних торгів) та протоколу засідання комітету з конкурсних торгів відділу освіти, молоді та з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації від 18 жовтня 2016 року.
В пропозиції на торги товариство з обмеженою відповідальністю „Екологічно чисті ідеї” надало довідку про наявність в штаті товариства разом з
директором 12 працівників відповідної кваліфікації. В той же час в ході проведеної оперативної перевірки Луцьким МРВ УСБУ у Волинській області встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю „Екологічно чисті ідеї” не подавало в органи ДФС України звіт за формою 1-ДФ та єдиного внеску, в яких зазначається кількість фактично працюючих на підприємстві працівників, що вказує на відсутність на підприємстві офіційно працевлаштованих працівників, щодо яких здійснюються відрахування в Пенсійний фонд України. Вищезазначене може бути підтвердженням подання товариством з обмеженою відповідальністю „Екологічно чисті ідеї”, пропозиція якого була акцептована для участі в торгах, завідомо неправдивих даних щодо достатньої кількості кваліфікованих працівників для проведення відповідних робіт. Враховуючи листи Луцького МДВ УСБУ і Волинській області від 10 жовтня 2016 року №54/33/1311 та від /13 ковтня 2р\6 року №54/33/1344 комітет з конкурсних торгів прийняв рішення! про відміну торгів.
Голова
В.ГУНЧИК

 ЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Волинська обласна рада
Депутатові Волинської обласної ради Цейку Ю.Ф.
Луцька районна державна адміністрація розглянувши запит депутата Волинської обласної ради Цейка Юрія Феодосійовича щодо коштів, передбачених для заміни та встановлення вікон у школах Луцького району, повідомляє наступне.
Кошти, які виділені рішеннями районної ради на заміну та встановлення вікон у школах Луцького району в сумі 5 800 000 гривень не було використано за призначенням, у зв’язку з тим, що оголошені конкурсні торги відділом освіти, молоді та з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації, 06 липня 2016 року були відмінені відповідно до пункту 1 статті 30 Закону України „Про здійснення державних закупівель” (чинного на момент проведення конкурсних торгів) та протоколу засідання комітету з конкурсних торгів відділу освіти, молоді та з питань фізичної культури і спорту райдержадміністрації від 18 жовтня 2016 року.
В пропозиції на торги товариство з обмеженою відповідальністю „Екологічно чисті ідеї” надало довідку про наявність в штаті товариства разом з директором 12 працівників відповідної кваліфікації. В той же час, в ході проведеної оперативної перевірки Луцьким МРВ УСБУ у Волинській області встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю „Екологічно чисті ідеї” не подавало в органи ДФС України звіт за формою 1-ДФ та єдиного внеску, в яких вказується кількість фактично працюючих на підприємстві працівників, що вказує на відсутність на підприємстві офіційно працевлаштованих працівників, щодо яких здійснюються відрахування в Пенсійний фонд України. Вищезазначене вказує на подання товариством з обмеженою відповідальністю „Екологічно чисті ідеї”, пропозиція якого була акцептована для участі в торгах, завідомо не правдивих даних щодо достатньої для проведення відповідних робіт кількості кваліфікованих працівників. Враховуючи листи Луцького МРВ УСБУ у Волинській області від 10 жовтня 2016 року №54/33/1311 та від 13 жовтня 2016 року
з
конкурсних торгів прийняв рішення про відміну торгів. ІГттАФМ jJ,. ~і. 
З метою залучення додаткових фінансових ресурсів для розвитку бюджетної сфери законодавством, передбачена можливість розміщувати тимчасово вільні кошти бюджетів і бюджетних установ на депозитних рахунках в установах банків, що є ще одним із додаткових джерел фінансування економічної діяльності невиробничої сфери.
Основними законодавчими актами, що регулюють процес розміщення та повернення бюджетних коштів на депозитних рахунках в банках, є Бюджетний кодекс України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №6 „Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках”.
Розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на вкладних рахунку у банках дало можливість отримати протягом 2016 року додаткових надходжень понад 4 млн.грн. для вирішення нагальних соціально-економічних завдань місцевих громад і недопущення при цьому втрати спроможності місцевих бюджетів своєчасно та в повному обсязі здійснювати платежі за всіма його зобов’язаннями.
Голова
І.ЯРМОЛЬСЬКИЙ