Про затвердження Плану заходів на 2018-2020 роки

Проєкт


Про затвердження Плану
заходів на 2018-2020 роки

       

                                                                               
Відповідно до статті 11 Закону України «Про засади державної регіональної політики», рішення обласної ради від 20 березня 2015 року        № 34/7 «Про Стратегію розвитку Волинської області на період до 2020 року», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики від 24.05.2018 № 47/8, від 17.07.2018 № 50/12, від 22.11.2018 №59/8, від 15.05.2019 №64/13 та висновки/рекомендації від _________ 2019 року №_____, обласна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Волинської області (додається).
2. Волинській обласній державній адміністрації забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів».
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови облдержадміністрації та постійну комісію обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики.   

Додаток

Голова                                                                                              І.ПАЛИЦЯ

Чуліпа 778 108
 

Суб'єкт подання: 
Волинська облдержадміністрація
Дата оприлюднення:
19.07.2019