Про заснування щорічної стипендії Волинської обласної ради для молодих вчених та затвердження Положення про порядок її призначення та виплати

                                                                                                          ПРОЄКТ

Про заснування щорічної

стипендії Волинської обласної

ради для молодих вчених та

затвердження Положення про

порядок її призначення та виплати
   

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про фахову передвищу освіту», «Про інноваційну діяльність», з метою матеріального заохочення кращих молодих учених, які працюють в закладах і установах Волинської області, популяризації їх наукових здобутків, враховуючи висновки постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму від _._.2020 № __/___, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Заснувати щорічну стипендію Волинської обласної ради для молодих вчених.
2. Затвердити Положення про порядок призначення та виплати щорічної стипендії Волинської обласної ради для молодих вчених (додається).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму.
4. Це рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення.

 

Проєкт Положення

Додаток
 

Суб'єкт подання: 
голова обласної державної адміністрації Юрій ПОГУЛЯЙКО
Дата оприлюднення:
17.06.2020