Про внесення змін до рішення Проект обласної ради від 23 листопада 2017 року № 16/11 „Про розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах”

Про внесення змін до рішення                                                      Проект

обласної ради від 23 листопада 2017 року

№ 16/11 „Про розміщення тимчасово вільних

коштів обласного бюджету на депозитах”                                                     

                                                                                                                               

 

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України, з метою залучення до обласного бюджету додаткових доходів, обласна рада

ВИРІШИЛА:

 

            1. Внести  до рішення обласної ради від 23 листопада 2017 року № 16/11 „Про розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах” такі зміни:

1) назву рішення після слів „на депозитах” доповнити словами „або шляхом придбання державних цінних паперів”;

2)  доповнити рішення після пункту 1 новим пунктом 2 такого змісту:

„2. Дозволити департаменту фінансів облдержадміністрації у 2018 та наступних роках здійснювати розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів обласного бюджету шляхом придбання державних цінних паперів у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 544”.

У зв’язку з цим пункти 2, 3 рішення вважати відповідно пунктами 3, 4.

 3) викласти пункт 3 у такій редакції:

„3. Департаменту фінансів облдержадміністрації щороку у тижневий термін після закінчення процедур відбору банків для розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів інформувати про вибір банків обласну раду”.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Голова ради                                                                                     І.Палиця

 

Никитюк  777 200

 

Суб'єкт подання: 
Волинська облдержадміністрація
Дата оприлюднення:
20.09.2018