Про внесення змін до Регіональної екологічної програми «Екологія 2016-2020», затвердженої рішенням обласної ради від 10.02.2016 № 2/27

    ПРОЕКТ
       

Про внесення змін до Регіональної екологічної програми «Екологія 2016-2020», затвердженої рішенням обласної ради від 10.02.2016 № 2/27

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 15 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», враховуючи висновки постійної комісії обласної ради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів від                         , та з метою стабілізації екологічної ситуації, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести такі зміни до Регіональної екологічної  програми «Екологія 2016-2020», затвердженої рішенням обласної ради від 10.02.2016 № 2/27,
зі змінами і доповненнями, затвердженими рішеннями обласної ради
від 10.03.2016 № 3/22, 12.04.2017 № 13/10, 07.09.2017 № 15/20, 04.04.2018
№ 19/13, 31.05.2018 № 20/11 та від 16.05.2019 № 23/19:
1) у Паспорті Програми пункт 9 викласти в новій редакції (додається);
2) додаток 1 «Обсяги виконання робіт відповідно до Регіональної екологічної програми «Екологія 2016-2020» викласти в новій редакції (додається);
3) додаток 2 «Ресурсне забезпечення Регіональної екологічної програми «Екологія 2016-2020» викласти в новій редакції (додається);
4) у додатку 3 «Заходи з покращення і стабілізації екологічної ситуації в області»:
          - розділ «Всього по Програмі» викласти в новій редакції (додається);
          - у розділі «Охорона і раціональне використання водних ресурсів» графу  «Всього» викласти в новій редакції (додається);
          - графу «Відродження та підтримання сприятливого гідрологічного стану водних об'єктів  та заходи  боротьби із шкідливою дією води, всього:» викласти в новій редакції (додається);
          - графу V «Будівництво і посилення надійності гідротехнічних споруд» викласти в новій редакції (додається);
          - графу «Будівництво і посилення надійності гідротехнічних споруд» доповнити пунктом 14 та викласти в новій редакції (додається);
    - у розділі «Наука, екологічна освіта» пункт 7 викласти в новій редакції (додається)
 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань екології, раціонального використання природних ресурсів.
3. Головному розпорядникові коштів обласного бюджету – управлінню екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації – у тижневий термін після прийняття цього рішення надати для розміщення на офіційному сайті обласної ради кодифікований варіант тексту Програми.
 

Програма

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3
Голова                                                                                  І. ПАЛИЦЯ

Новохатський  740 132
 

Суб'єкт подання: 
Волинська облдержадміністрація
Дата оприлюднення:
02.07.2019