Про внесення змін до Програми профілактики правопорушень у Волинській області на 2016 — 2020 роки

проект рішення

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Національну поліцію», Указів Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», від 28 лютого 2015 року № 115/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 січня 2015 року «Про створення та забезпечення діяльності Головного ситуаційного центру України», Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 92, у зв'язку із необхідністю здійснити заходи щодо створення в області Ситуаційного центру поліції, а також фінансування зазначених заходів, враховуючи рішення постійної комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією від ___.___.2018 року № ___/__, рішення постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики від ___.___.2018 року № ___/__, обласна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Внести зміни до Програми профілактики правопорушень у Волинській області на 2016 — 2020 роки (далі — Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 19.05.2016 № 5/5:

 

1. У Паспорті Програми пункт 8 таблиці викласти у новій редакції:

8.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми (тис. гривень), всього:
у тому числі:
 
Всього коштів
 
Коштів обласного бюджету

Коштів міських та районних бюджетів

 
Всього:
27662
17027
10635
 
2016 рік
8861
5246
3615
2017 рік
5958
2453
3505
2018 рік
12308
9203
3105
2019 рік
288
83
205
2020 рік
247
42
205

2

 

2. У розділі ІІ. «Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма» після абзацу 6 додати абзац  7 такого  змісту:  «Запровадження діяльності Ситуаційного центру поліції забезпечить покращення процесу координації та управління силами і засобами правоохоронних органів області в разі ускладнення оперативної обстановки або виникнення надзвичайних ситуацій, організації належного реагування на кримінальні, адміністративні правопорушення та інші події».

Абзаци 7 – 16 вважати абзацами 7 – 17.

 

3. У розділі ІV. «Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми»:

1) абзац 5 доповнити словами «у вигляді субвенції з обласного бюджету або з міських, районних бюджетів державному бюджету»;

2) абзац 7 викласти у новій редакції: «Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, становить 27662 тис. гривень, у тому числі для потреб Головного управління Національної поліції в області –    25524 тис. гривень; військової частини 1141 Національної гвардії України – 1538 тис. гривень; Управління Служби безпеки України в області – 600 тис. гривень.»

 

4. Розділ V. «Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники» доповнити абзацами 21 – 24 такого змісту:

«- покращити організацію і підтримання взаємодії між правоохоронними органами з питань впливу на стан оперативної обстановки, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії терористичній діяльності під час опрацювання аналітичних проектів;

- забезпечити цілодобовий моніторинг оперативної обстановки на території обслуговування чи в окремих районах та організувати реагування на її зміни, забезпечити оперативне інформування;

- здійснювати поточний аналіз стану та ефективності службової діяльності щодо підтримання публічної безпеки і порядку, протидії злочинності та терористичній діяльності, а також заходів, передбачених планами оперативно-профілактичних відпрацювань та операцій;

- забезпечити моніторинг та дотримання порядку оперативного реагування та інформування органами і підрозділами поліції на території обслуговування про кримінальні правопорушення, надзвичайні, резонансні та інші події.»

 

5. Розділ VІІ. «Заходи Програми профілактики правопорушень у Волинській області на 2016 – 2020 роки»:

1) доповнити підрозділом 9. «Створення та розбудова в області Ситуаційного центру поліції» і викласти його у такій редакції (додається);

2) позицію «Загальна сума коштів за Програмою» викласти у новій редакції (додається).

 Додаток

Голова ради                                                                                          І.П. Палиця      

 

Шрамко 778 167

 

Суб'єкт подання: 
Волинська облдержадміністрація
Дата оприлюднення:
10.04.2018