Про внесення змін до Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ), підрозділів правоохоронних органів, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізаційної підготовки та мобілізації в об

 

проект рішення

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про Збройні сили України», у зв'язку з необхідністю здійснити перерозподіл коштів між розпорядниками, враховуючи висновки/рекомендації постійної комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією від __.__.2019 № ___/___, обласна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Внести зміни до Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ), підрозділів правоохоронних органів, заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізаційної підготовки та мобілізації в області на 2016 – 2020 роки (далі — Програма), затвердженої рішенням обласної ради від 19.05.2016 № 5/4, зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 08.09.2016 № 7/7, від 02.02.2017          № 10/31, від 26.05.2017 № 14/3, від 23.11.2017 № 16/6 та від 08.02.2018 № 18/6:

 

1. У розділах І-VІІ, у розділі VІІІ та в додатку до нього «Заходи Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ) та підрозділів правоохоронних органів, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізації та мобілізаційної підготовки в області на 2016 – 2020 роки» слова «антитерористична операція» у відповідних відмінках замінити словами «операція об’єднаних сил/антитерористична операція» у відповідних відмінках або скороченням «ООС/АТО».

 

2. У пунктах 5 та 6 Паспорта Програми після букви та цифр «А2892,» додати букву та цифри «А2042,».

2

 

3. У розділі IV «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми»:

1) в абзаці 3 цифри «430» замінити цифрами «310»;

2) в абзаці 4 цифри «7490» замінити цифрами «7430»;

3) після абзацу 17 додати абзац 18 такого змісту «- військова частина А2042 – 180 тис. гривень»;

4) абзаци 18 – 24 вважати відповідно абзацами 19 – 25.

 

4. У розділі V «Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники»:

1) пункт 1 таблиці викласти у новій редакції:

 

з/п

Назва заходу

Обсяг витрат,

тис. гривень

Кошти обласного бюджету

1.

Поліпшення матеріально-технічного забезпечення військових частин А1008, А3186, А4554, А0959, А2466, А2892, А2042, 1141, 9971, роти патрульної служби особливого призначення „Світязь” Головного управління Національної поліції, Управління Служби безпеки України в області

20130

 

2) абзац 4 викласти у новій редакції:

«- матеріально-технічне забезпечення військових частин А1008, А3186, А4554, А0959, А2466, А2892, А2042, 1141, 9971, роти патрульної служби особливого призначення «Світязь» головного управління Національної поліції, управління Служби безпеки України в області на суму 20130 тис. гривень».

 

5. У пункті 3. «Матеріально-технічне забезпечення життєдіяльності та оснащення військовим спорядженням військових частин і підрозділів, у тому числі для виконання ними завдань в зоні ООС/АТО» розділу VIII «Заходи Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ) та підрозділів правоохоронних органів, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізації та мобілізаційної підготовки в області на 2016 – 2020 роки»:

1) підпункт 1 доповнити абзацом 9 такого змісту (додається);

2) підпункти 2 та 4 викласти у новій редакції (додається).

 

6. Подати кодифікований варіант.

 

 Додаток

Голова                                                                                                     І. ПАЛИЦЯ      

 

 

 

Сушик 778 165

 

 

 

 

Суб'єкт подання: 
Волинська облдержадміністрація
Дата оприлюднення:
13.05.2019