Про внесення змін до Порядку надання та використання коштів обласного бюджету на виконання заходів Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Волинської області на 2016-2020 роки

 

проект рішення (внесено зміни 16.04.19)

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення обласної ради «Про затвердження Комплексної програми розвитку  агропромислового комплексу Волинської області на 2016-2020 роки» від 10.03.2016 № 3/23 зі змінами, враховуючи висновки/рекомендації постійних комісій обласної ради з питань сільського господарства, продовольства, земельних відносин  від 07.10    № 4/2  та з питань бюджету, фінансів та цінової політики від  05.10.2016  №  9/7, обласна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до рішення обласної ради «Про затвердження Порядку надання та використання коштів обласного бюджету на виконання заходів Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Волинської області на 2016-2020 роки», затвердженого рішенням обласної ради від 14 липня 2016 року № 6/13, зі змінами, внесеними згідно рішення обласної ради від 02.02.2017 року № 10/23:

1) в назві та тексті Порядку цифри «2020» замінити цифрами «2021»;

2) в розділі ІІ «Надання та використання коштів  обласного бюджету»:

- абзац перший пункту 1 після слів «за залученими кредитами» доповнити словами  «або фінансовим лізингом»;

- абзац шостий пункту 1 після слова «відшкодування» доповнити словами «комісії за супроводження договору фінансового лізингу,»;

- абзац 4 пункту 4 після слів «кредитними угодами,» доповнити словами «а для договору фінансового лізингу, укладеного на термін до 36 місяців – комісії за супроводження договору фінансового лізингу, але не більше однієї облікової ставки Національного банку України.»;

- абзац 5 пункту 4 викласти у новій редакції «Компенсація за укладеними кредитними договорами, договорами фінансового лізингу здійснюється з моменту укладання угоди до 31 грудня відповідного року.»;

- абзац 12 пункту 4 після слів «(засвідчені банком)» доповнити словами «або договору фінансового лізингу з графіком сплати лізингових платежів (засвідчені лізингодавцем)»;

- абзац 21 пункту 4 після слів «(засвідчену банком)» доповнити словами «або договору фінансового лізингу (засвідченого лізингодавцем)»;

- абзац 22 пункту 4  після слів «(засвідчений банком)» доповнити словами «або графік сплати лізингових платежів (засвідчений лізингодавцем)»;

- абзац 32 пункту 4 викласти в новій редакції: «Позичальники (юридичні особи), які включені до реєстру позичальників, що мають право на отримання компенсації за кредитами, подають департаменту агропромислового розвитку до 7 числа місяця, наступного за звітним періодом, копію платіжного документу, засвідченого банком  про суму фактично сплачених позичальником відсотків за користування кредитом за відповідний період або суму фактично сплаченої комісії за супроводження договору фінансового лізингу, що підлягає відшкодуванню за рахунок бюджетних коштів.»;

- після абзацу 33 доповнити  абзацом такого змісту: «Для отримання власниками ОСГ компенсації комісії за супроводження договору фінансового лізингу, лізингодавець до 7 числа місяця, що настає за звітним, подає до департаменту агропромислового розвитку реєстр на відшкодування комісії в розрізі лізингоодержувачів.»;

3)  додаток 5 Порядку викласти у новій редакції (додається).

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань сільського господарства, продовольства, земельних відносин.

 Додаток

 

Голова                                                                                               І. ПАЛИЦЯ

        

Горбенко 249 996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суб'єкт подання: 
Волинська облдержадміністрація
Дата оприлюднення:
26.03.2019