Про відхилення внесеного головою Волинської обласної ради Вахович І.М. проєкту рішення «Про ліквідацію комунального підприємства «Освіта»

проєкт рішення

 

Відповідно до ст.24, ст.43, ст.46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.19, ст.20 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" Волинської області,  обласна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Відхилити внесений головою Волинської обласної ради  Вахович І.М.  проєкт рішення: «Про ліквідацію комунального підприємства «Освіта», дата оприлюднення  Волинською обласною радою  25.02.2020 року. (внесено зміни 28.02.2020).

 

2. Визнати, що у випадку прийняття Волинською обласною радою внесеного головою Волинської обласної ради  Вахович І.М.  проєкту рішення, зазначеного у пункті першому, це рішення порушило забезпечення  населення Волинської області українською  книгою, призвело до погіршення стану забезпечення   реалізації   конституційного   права громадян  на  інформацію,  задоволення  їх  освітніх,  духовних  і соціальних   потреб,   примноження   інтелектуального   потенціалу Українського народу,  популяризації вітчизняної книжкової продукції, підвищення рівня читацької активності, насамперед серед дітей та молоді, звузило мережу книго розповсюдження на Волині.

 

3. Доручити секретаріату сесії з урахуванням зауважень і пропозицій депутатів обласної ради, висловлених під час обговорення цього питання, провести редакційну підготовку проєкту супровідного документу та передати його на підпис голові Волинської обласної ради для подальшого направлення до відома Волинській обласній державній адміністрації та Прокуратурі Волинської області

 

4. Голові Волинської обласної ради (Вахович І.М.):

4.1. Забезпечити направлення копії даного рішення та супровідних документів до органів місцевої державної влади, що вказані у пункті 3 цього рішення, а також всім юридичним особам, яких стосується це рішення.

4.2. Інформацію про результати голосування депутатів обласної ради з цього питання оприлюднити в засобах масової інформації Волинської області та на офіційному сайті Волинської  обласної  ради .

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову обласної ради.

 

Додаток

 

Голова ради                                                                                         Вахович  І.М.

 

 

Суб'єкт подання: 
депутат обласної ради Сергій СЛАБЕНКО
Дата оприлюднення:
10.03.2020