Про відхилення внесеного головою обласної ради Палицею І.П. проекту рішення "Про реорганізацію Волинської обласної наукової медичної бібліотеки"

проект рішення

Відповідно до ст.24, ст.43, ст.46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.19, ст.20 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" Волинської області,  обласна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.  Відхилити внесений  головою обласної ради Палицею І.П. проект рішення "Про реорганізацію Волинської обласної наукової медичної бібліотеки". Дата оприлюднення  Волинською обласною радою  22.12.2017.

 

2. Визнати, що у випадку прийняття Волинською обласною радою внесеного  головою обласної ради Палицею І.П. проекту рішення зазначеного у пункті першому, це рішення мало би характер неправомірного акту органу місцевого самоврядування та не сприятимє діяльності бібліотек України як складової культурно-інформаційного простору, що забезпечує збереження історичної й культурної пам’яті народу.

 

3. Визнати, що недотримання законодавства України, Регламенту обласної ради сьомого скликання в діяльності голови обласної ради (посадової особи, органу місцевого самоврядування)  призводить до виникнення складних ситуацій у роботі обласної ради під час розгляду підготовлених та внесених  Палицею І.П. проектів рішень на сесію  Волинської  обласної ради VІІ скликання та в цілому додержання вимог законодавства при здійсненні керівником своїх повноважень є незадовільним.

 

4. Звернути увагу голови державної обласної адміністрації на недостатній рівень контролю зі сторони управління охорони здоров'я та управління культури за забезпеченням функціонування базової мережі закладів культури та можливим припинення, у тому числі шляхом реорганізації  – закладу культури.

 

5. Доручити секретаріату сесії з урахуванням зауважень і пропозицій депутатів обласної ради, висловлених під час обговорення цього питання, провести редакційну підготовку проекту супровідного документу та передати його на підпис голові Волинської обласної ради для подальшого направлення до відома Волинській обласній державній адміністрації та для погодження питання реорганізації "Волинської обласної наукової медичної бібліотеки (ОНМБ)", код в ЄДРПОУ: 05500664 із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.

 

6. Голові Волинської обласної ради (Палиці  І.П.):

 

6.1. Забезпечити направлення копії даного рішення та супровідних документів до органів місцевої державної влади та до центрального органу виконавчої влади, що вказані у пункті 3 цього рішення, а також всім юридичним особам, яких стосується це рішення.

 

6.2. Інформацію про результати голосування депутатів обласної ради з цього питання оприлюднити в засобах масової інформації Волинської області та на офіційному сайті Волинської  обласної  ради .

 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову обласної ради та постійну комісію обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

 Додаток

 

Голова ради                                                                                     Палиця  І.П.

 

 

Суб'єкт подання: 
депутат обласної ради Слабенко С.І.
Дата оприлюднення:
10.05.2018