Про реорганізацію Волинської обласної клінічної лікарні

проект рішення

Відповідно до статей  43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 30.11.16 № 1002-р «Про схвалення Концепції розвитку системи громадського здоров’я», від 30.11.2016 № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», рішення обласної ради від 11.06.2004 № 11/20 «Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області», Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 13.05.2011 № 4/46, враховуючи клопотання управління охорони здоров’я облдержадміністрації від 21.11.2018 № 4445/11/2-18, рішення постійної комісії обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області від 30.11.2018 № 48/32, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати Волинську обласну клінічну лікарню (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 01983163, юридична адреса: пр. Президента Грушевського, 21,
м. Луцьк, 43000) шляхом перетворення у комунальне підприємство «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради.
2. Встановити, що комунальне підприємство «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради є правонаступником всіх прав та обов’язків Волинської обласної клінічної лікарні.
Власні надходження (кошти) закладу, які містяться на рахунках в органах Державної казначейської служби України, переходять правонаступнику та розміщуються на поточних рахунках у банках.
3. Доручити управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації
(Ващенюк І. С.):
1) забезпечити вжиття всіх необхідних правових заходів щодо припинення діяльності Волинської обласної клінічної лікарні шляхом перетворення у комунальне підприємство «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради  відповідно до вимог чинного законодавства;
2) розробити та подати на затвердження голові обласної ради Статут комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради,
3) при проведенні реорганізації закладу забезпечити дотримання трудових прав працівників.
4. Голові комісії з припинення (реорганізації) юридичної особи Волинської обласної клінічної лікарні у встановленому законом порядку подати передавальний акт на затвердження голові обласної ради. 
5. Встановити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до Волинської обласної клінічної лікарні становить 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення «Про реорганізацію Волинської обласної клінічної лікарні».
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

Голова ради                                                                                            І. П. Палиця

Якимчук 778136

 

Суб'єкт подання: 
голова обласної ради І.П. Палиця
Дата оприлюднення:
06.12.2018