Про реорганізацію Волинського обласного центру здоров’я

проект рішення

Відповідно до статей  43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 30.11.16 № 1002-р «Про схвалення Концепції розвитку системи громадського здоров’я», від 30.11.2016 № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», рішення обласної ради від 11.06.2004 № 11/20 «Про управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області», Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затвердженого рішенням обласної ради від 13.05.2011 № 4/46, враховуючи клопотання управління охорони здоров’я облдержадміністрації від 21.11.2018 № 4445/11/2-18, рішення постійної комісії обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області від 30.11.2018 № 48/28, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати Волинський обласний центр здоров’я  (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 25788167, юридична адреса: вул. Степана Бандери, 5,  м. Луцьк, 43000) шляхом перетворення у комунальне підприємство «Волинський обласний центр здоров’я» Волинської обласної ради.
2. Встановити, що комунальне підприємство «Волинський обласний центр здоров’я» Волинської обласної ради є правонаступником всіх прав і обов’язків Волинського обласного центру здоров’я.
Власні надходження (кошти) закладу, які містяться на рахунках в органах Державної казначейської служби України, переходять правонаступнику та розміщуються на поточних рахунках у банках.
3. Доручити управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації
(Ващенюк І. С.):
1) забезпечити вжиття всіх необхідних правових заходів щодо припинення діяльності Волинського обласного центру здоров’я шляхом перетворення у комунальне підприємство «Волинський обласний центр здоров’я» Волинської обласної ради  відповідно до вимог чинного законодавства;
2) розробити та подати на затвердження голові обласної ради Статут комунального підприємства «Волинський обласний центр здоров’я» Волинської обласної ради;
3) при проведенні реорганізації закладу забезпечити дотримання трудових прав працівників.
4. Голові комісії з припинення (реорганізації) юридичної особи Волинського обласного центру здоров’я  у встановленому законом порядку подати передавальний акт на затвердження голові обласної ради. 
5. Встановити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до Волинського обласного центру здоров’я становить 2 місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення «Про реорганізацію Волинського обласного центру здоров’я».
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

Голова ради                                                                                            І. П. Палиця

Якимчук 778136

 

Суб'єкт подання: 
голова обласної ради І.П. Палиця
Дата оприлюднення:
06.12.2018