Про Програму розвитку спортивної інфраструктури у Волинській області на 2017-2018 роки (з доповненням)

проект рішення

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від      01березня 2017 року № 115 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на періоддо2020 року» та з метою створення умов для впровадження здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу держави у світовому співтоваристві, рішення обласної ради від 12 квітня 2017 № 13/8,обласна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести доповнення до Програми розвитку спортивної інфраструктури у Волинській області на 2017 – 2018 роки, в частині 1. Паспорт програми,          4. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, 6. Обсяги та джерела фінансування, 7. Заходи з виконання програми розвитку спортивної інфраструктури у Волинській області на 2017-2018 роки,в новій редакції, що додається.

2. Доповнити Програму додатком «Ресурсне Забезпечення», що додається.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови облдержадміністрації (Мишковець С. Є.) та постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму.

 Додаток

Голова ради                                                                                 І. П. ПАЛИЦЯ

Дмитришин 770 071

Суб'єкт подання: 
Волинська облдержадміністрація
Дата оприлюднення:
27.09.2017