Про направлення (повторне) депутатських запитів для розгляду прокурором Волинської області

Відповідно до ст.24, ст.43, ст.46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.ст.19–22 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" Волинської області,  обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Направити (повторно) депутатські запити, депутата Волинської обласної ради Слабенка С.І. для  розгляду прокурором  Волинської  області (депутатські запити – додаються).
Встановити десятиденний строк для розгляду посадовою особою прокуратури  Волинської області вимог депутата Слабенка С.І., викладених у депутатських запитах та наданні на них офіційної письмової відповіді обласній раді і депутату  обласної ради – Слабенку С.І..
Зобов'язати прокуратуру Волинської області подати у п`ятнадцятиденний строк (з дня надходження цього рішення) звіт  про  виконання  рішення  по запиту депутата обласної ради Слабенка С.І..

2. Звернути увагу посадової особи – прокурора  Волинської  області на те, що розгляд депутатських запитів відбувається за неухильного дотримання вимог законодавства та у відповідності до загальнообов'язкових принципів (засад) діяльність прокуратури, серед іншого: верховенства права, законності, справедливості, неупередженості, об’єктивності та політичної нейтральності.

Акцентувати увагу органів прокуратури Волинської області на те, що депутат місцевої ради, серед іншого, має право:
• порушувати перед керівниками правоохоронних органів питання, що зачіпають інтереси виборців та вимагати їх вирішення;
• на депутатське звернення до керівників відповідних правоохоронних органів у  разі  виявлення  порушення  законності;
• вносити  на  розгляд  органів та  їх  посадових  осіб пропозиції  з питань,   пов'язаних з його депутатськими  повноваженнями  та брати участь у їх розгляді;
• вимагати усунення порушень законності  і  встановлення правового порядку;
• в необхідних випадках  звернутися  правоохоронних  органів та їх керівників  з  вимогою  вжити  заходів  щодо  припинення  порушень законності.
• у  разі виявлення  порушення прав та законних інтересів громадян або інших порушень законності має право вимагати припинення  порушень;
• взяти участь у розгляді свого звернення, про що посадові особи та   керівники установ і організацій розташованих  на  території   відповідної   ради,   повинні  йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п'ять календарних днів.
Місцеві органи  влади та їх посадові особи, до яких звернувся депутат місцевої ради, зобов'язані негайно вжити заходів до усунення порушення, а в разі  необхідності - до притягнення винних до відповідальності з наступним  інформуванням про це депутата місцевої ради.

3. Доручити секретаріату сесії з урахуванням зауважень і пропозицій депутатів обласної ради, висловлених під час обговорення цього питання, провести редакційну підготовку проекту супровідного документу та передати його на підпис голові Волинської обласної ради для подальшого направлення до відома прокуратури  Волинської області та до Волинської обласної державної адміністрації.

4. Голові Волинської обласної ради (Палиці  І.П.):

4.1. Забезпечити направлення копії даного рішення та супровідних документів до органів місцевої державної влади, що вказані у пункті 3 цього рішення.

4.2. Інформацію про результати голосування депутатів обласної ради з цього питання оприлюднити в засобах масової інформації Волинської області та на офіційному сайті Волинської  обласної  ради .

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову обласної ради та постійну комісію обласної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби із злочинністю та корупцією.

Додаток

Голова ради                                                                                 Палиця  І.П.
 

Суб'єкт подання: 
депутат обласної ради Слабенко С.І.
Дата оприлюднення:
10.05.2018