Положення про колегію обласної ради

 

                                                                         

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                 Рішення обласної ради

                                                                                                                     від 22.12.2010 № 2/3

 

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію обласної ради

 

I. Загальні положення

1. Колегія обласної ради є дорадчим органом ради, що утворюється відповідно до статті 57 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" і діє при голові обласної ради для вироблення узгоджених пропозицій та рекомендацій з основних питань діяльності ради, координації роботи постійних комісій.

2. Колегія утворюється радою і у своїй діяльності підзвітна раді. До складу колегії входять за посадою голова ради, перший заступник голови ради, заступник голови ради, голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських груп та фракцій.

3. У своїй діяльності колегія керується Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодавчими актами, а також цим Положенням.

4. Колегію очолює голова обласної ради, а у разі його відсутності – перший заступник голови ради, заступник голови ради.

 

 

 II. Організація роботи колегії

5. Засідання колегії скликається головою обласною ради, в міру необхідності і є правомочним, якщо у них беруть участь більшість членів складу колегії.

У випадку відсутності з поважних причин голови постійної комісії у засіданнях колегії бере участь при потребі заступник голови або секретар комісії.

6. На засідання колегії можуть запрошуватись і брати участь з дорадчим голосом інші депутати обласної ради, керівники відділів, управлінь інших служб обласних державних адміністрацій, керівники обласних підприємств, установ, громадських об'єднань та політичних організацій за запрошенням.

7. Головуючим на засіданні колегії є голова ради, а при його відсутності – перший заступник голови ради, заступник голови ради.

8. Засідання колегії оформляється протоколом, який підписує головуючий на засіданні.

9. Колегія з питань, віднесених до її відання, може приймати рішення, які мають дорадчий характер. Рішення колегії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість від присутніх на засіданні членів колегії.

10. Організаційне забезпечення роботи колегії здійснює виконавчий апарат обласної ради.

11. Колегія обласної ради здійснює такі повноваження:

11.1. Погодження пропозицій щодо порядку денного чергових сесій, попередній розгляд матеріалів сесії, узгодження проектів рішення з питань, що вносяться на розгляд ради.

11.2. Вироблення узгоджених пропозицій щодо перспективних і поточних питань діяльності ради та її органів.

11.3. Координація діяльності постійних комісій у вивченні, попередньому розгляді, підготовці питань, що належать до відання ради.

11.4. За дорученням обласної ради може здійснювати інші повноваження в межах чинного законодавства України.