Інструкції з діловодства у Волинській обласній раді

Інструкція з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну у Волинській обласній раді
 

Додаток 1 Підсумкові дані обліку обсягу документообігу
Додаток 2 Загальний бланк для створення документів обласної ради
Додаток 3 Спеціалізований бланк  документів для листування іноземними мовами
Додаток 4 Бланк для рішень обласної ради
Додаток 5 Бланк для рішень президії
Додаток 6 Бланк для розпоряджень
Додаток 7 Бланк для протоколів сесій
Додаток 8 Бланк для протоколів президій
Додаток 9 Загальний бланк для  документів постійних, тимчасових контрольних та інших комісій, утворених радою
Додаток 10  Бланк для протоколів засідань комісій
Додаток 11  Бланк для висновків постійних комісій
Додаток 12  Бланк для рекомендацій постійних комісій
Додаток 13 Бланк для документів тимчасових контрольних та інших комісій, утворених радою
Додаток 14 Журнал реєстрації відряджень
Додаток 15 Примірна форма електронної таблиці номенклатури справ структурного підрозділу
Додаток 16 Примірна форма електронної таблиці зведеної номенклатури справ обласної ради
Додаток 17 Примірна форма для внесення даних опису справ в електронну таблицю системи електронного документообігу
Додаток 18 Примірна форма для внесення даних акта про вилучення для знищення документів в електронну таблицю системи електронного документообігу

  

Інструкція з діловодства у Волинській обласній раді (документами, створеними у паперовій формі )