Система обліку документів що містять публічну інформацію, яка знаходиться у володінні Волинської обласної ради

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

що містять публічну інформацію,

яка знаходиться у володінні Волинської обласної ради

та підлягають реєстрації у системі обліку

Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами  та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення обласною радою повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні обласної ради.

 

з/п

ДОКУМЕНТИ,

що містять публічну інформацію

Система обліку

публічної інформації

1.                 

Протоколи сесій обласної ради

Електронний реєстр

2.                 

Стенограми сесій Волинської обласної ради (аудіозаписи)

Електронний реєстр

3.                 

Протоколи засідань колегії обласної ради

Єдина автоматизована система документообігу Волинської області «Аскод»

4.                 

Рішення обласної ради

Електронний реєстр

5.                 

Рішення колегій обласної ради

Єдина автоматизована система документообігу Волинської області «Аскод»

6.                 

Протоколи постійних комісій обласної ради

Електронний реєстр

7.                 

Рішення постійних комісій обласної ради

Електронний реєстр

8.                 

Рішення Координаційної ради з питань місцевого самоврядування

Електронний реєстр

9.                 

Розпорядження голови обласної ради з основної діяльності

Єдина автоматизована система документообігу Волинської області «Аскод»

10.            

Угоди (договори), укладені обласною радою

Журнал реєстрації

11.            

Вхідна документація

Єдина автоматизована система документообігу Волинської області «Аскод»

12.            

Вихідна документація

Єдина автоматизована система документообігу Волинської області «Аскод