ЗВЕРНЕННЯ Волинської обласної ради до Верховної Ради України щодо невідкладності прийняття Закону України «Про лікарське самоврядування»Здоров’я людини, за Конституцією України, – найвища соціальна цінність. Так, статтею 49 визначена низка державних гарантій щодо захисту та зміцнення здоров’я українців. Попри це, реальна картина цієї надважливої галузі невтішна. Навіть більше – ця сфера перебуває у глибокій системній кризі, безнадійно відстала, не здатна до самооновлення, не відповідає ні вимогам часу, ні сподіванням пересічного українця.

В нашій державі рівень здоров’я населення один із найнижчих у Європі: глибока демографічна криза, висока смертність – особливо серед громадян працездатного віку, криза кадрового забезпечення галузі, вкрай застаріла інфраструктура медичних закладів. Підтвердженням цьому є те, що більшість громадян не задоволені якістю медичних послуг.

Додаткових проблем в системі медичного забезпечення добавляє низький рівень фінансування галузі. Фактично, на сьогодні, надаються кошти лише на захищені статті видатків – заробітну плату персоналу та комунальні послуги медичних установ. Інші 50 % перебувають у тіньовому обігу і покриваються коштами пацієнтів. А це ніщо інше, як сприятливий ґрунт для зловживань і корупції.

Таким чином, держава втрачає не лише довіру громадян, вона втрачає ще й потужний кадровий потенціал, без якого, навіть при надлишковому фінансуванні, галузь приречена. На жаль, наші найкращі, особливо молоді та кваліфіковані лікарі, змушені працевлаштовуючись за кордоном. Уже сьогодні вони піднімають і розвивають медичну галузь у Польщі, Чехії, Словаччині, Німеччині та навіть Росії.

Необхідність реформування медичної галузі не викликає жодних сумнівів, однак, цей процес має відбутись у формі соціального діалогу між державою, лікарем та пацієнтом, а не як реалізація монопольного права на управління системою охорони здоров’я.

В нашій державі діє «Всеукраїнське лікарське товариство» (ВУЛТ), яке нараховує в своїх лавах більш ніж 30 тис. лікарів, має більш ніж столітню історію, а з 2008 року є повноправним членом «Світового лікарського товариства» та «Європейського форуму лікарських товариств». Крайові товариства лікарів, що на чужині ідентифікують себе українцями та не розірвали духовних  і професійних зв’язків із своєю великою Батьківщиною, існують в Австралії, США, Канаді, Німеччині, Великобританії, Словаччині, Чехії, Польщі, Аргентині, Бразилії і т.д.

Можливості, сили, професійна команда лікарів, що представляють Всеукраїнське лікарське товариство, міжнародна репутація та контакти можуть стати основою для побудови в Україні ефективного лікарського самоврядування та проведення давно назрілого реформування галузі охорони здоров’я.

У той же час, досвід успішних реформ медичної галузі в інших країнах свідчить про провідну роль медичної громади або ж лікарського товариства. Тому, в цивілізованих країнах влада, розуміючи таку ситуацію, надала широкі управлінські повноваження професійному лікарському самоврядуванню. На сьогодні Українa – чи не єдина країна в Європі, де лікарське самоврядування не оформлено на законодавчому рівні.

Зважаючи на викладене, просимо внести на розгляд сесії Верховної Ради України та підтримати проект Закону України № 5617 «Про лікарське самоврядування» авторства О. С. Мусія.

 

Прийнято на 13 сесії